Archiv článků

Nový dokument na úřední desce

18.02.2020 13:21
Na úřední desku byl vložen dokument: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj - Nařízení Státní veterinární správy.

Nový dokument na úřední desce

05.02.2020 09:19
Na úřední desku byl vložen nový dokument: Prokonzulta, a.s. - Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné.

Nový dokument na úřední desce

30.01.2020 23:44
Na úřední desku byl vložen nový dokument: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství - Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020.

Letecké snímky

22.01.2020 13:10
V sekci fotogalerie jsou nově umístěny letecké snímky naší obce z roku 2019. Zároveň je zde umístěn vyhledávač v archivu firmy Amido-letecké snímky, s.r.o.

Místní poplatky v roce 2020

05.01.2020 22:05
Informace o místních poplatích v roce 2020 POPLATEK ZA ODPADY V roce 2020 činí základní sazba poplatku za svoz odpadu 500 Kč na jednu fyzickou osobu přihlášenou v obci Vinary a 500 Kč za stavbu, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Snížená sazba poplatku činí 250 Kč a platí pro...

Nové dokumenty na úřední desce

16.12.2019 22:23
Na úřední desku byly vloženy nové dokumenty: Obec Vinary - Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 1/2019, 2/2019, 3/2019.

Důležitá informace pro vlastníky lesa

15.11.2019 08:15
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů informuje všechny vlastníky, které postihla na jejich lesním majetku kůrovcová kalamita, že Ministerstvo zemědělství uveřejnilo finální podobu zásad dotačního programu pro poskytnutí finančního příspěvku na...

Ples Mikroregionu Vysokomýtsko

10.10.2019 22:01
V letošním roce se pořádání plesu Mikroregionu Vysokomýtsko ujala obec Vraclav. Již XVII. reprezentační ples se uskuteční v kulturním domě v pátek 22. listopadu od 20 hodin. Kdo máte zájem o vstupenku s místenkou za cenu 120 Kč, příp. autobusový svoz, nahlaste se nejpozději do 14. listopadu na...

Informace na úřední desce

10.09.2019 23:04
Na úřední desku byla vložena nová informace: Obecní úřad Vinary - Informace o konání 3. zasedání ZO.

Výzva vlastníkům lesa

23.07.2019 23:43
Opakovaná výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v posledních letech...