Archiv článků

Úhrada místních poplatků

28.03.2020 16:59
Obecní úřad Vinary jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – tzv. poplatek za odpady, a jako správce místního poplatku ze psů, vzhledem k mimořádným opatřením zaváděným v době nouzového stavu,...

Informace finančního úřadu

27.03.2020 22:02
Finanční úřad apeluje na veřejnost, aby upřednostnila odevzdávání daňových přiznání bezkontaktně.  Informace finančního úřadu  

Autobusový jízdní řád od 28. 3. 2020

27.03.2020 21:36
Aktuální autobusový jízdní řád Vysoké Mýto - Vinary - Jenišovice - Luže

Sdělení Pardubického kraje k nakládání s odpady

26.03.2020 17:00
Krajský úřad Pardubického kraje vydal sdělení upřesňující způsob nakládání s komunálními odpady v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR z důvodu jeho možné kontaminace SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19. Osobní ochranné pomůcky  Pracovníci, kteří nakládají s odpady, musí být...

Souhrnné informace vlády

26.03.2020 16:35
Souhrnné informace k nouzovému stavu naleznete na webu vlády ČR, informace jsou průběžně aktualizovány.

Informace Hasičského záchranného sboru ČR

26.03.2020 16:07
Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Naleznete zde relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol: · Všeobecné informace · Psychosociální pomoc ·...

Aktualizované informace OÚ Vinary

25.03.2020 23:11
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Vážení spoluobčané, přinášíme Vám přehled aktuálně platných opatřeních, která mají přispět k omezení šíření nákazy koronavirem. Platí na území celé ČR, tedy i ve Vinarech: Od 12. 3. platí nouzový stav, který umožňuje vládě snáze přijímat krizová...

Omezení veřejné dopravy od 28. 3. 2020

25.03.2020 18:47
V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 dojde k redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem.  Omezení dopravy budou následující:  a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková doprava o...

Podnikatelská pohotovost

25.03.2020 17:39
Pardubický podnikatelský inkubátor nabízí zdarma služby podnikatelské pohotovosti, jejímž cílem je poskytovat v aktuální nelehké situaci podnikatelům relevantní informace a pomáhat jim zorientovat se v řešení různých více či méně náročných momentech. Podnikatelská pohotovost Informace Mgr. Hany...

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

24.03.2020 16:35
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání ochranných prostředků