Archiv článků

Místní poplatky v roce 2020

05.01.2020 22:05
Informace o místních poplatích v roce 2020 POPLATEK ZA ODPADY V roce 2020 činí základní sazba poplatku za svoz odpadu 500 Kč na jednu fyzickou osobu přihlášenou v obci Vinary a 500 Kč za stavbu, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Snížená sazba poplatku činí 250 Kč a platí pro...

Nové dokumenty na úřední desce

16.12.2019 22:23
Na úřední desku byly vloženy nové dokumenty: Obec Vinary - Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 1/2019, 2/2019, 3/2019.

Důležitá informace pro vlastníky lesa

15.11.2019 08:15
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů informuje všechny vlastníky, které postihla na jejich lesním majetku kůrovcová kalamita, že Ministerstvo zemědělství uveřejnilo finální podobu zásad dotačního programu pro poskytnutí finančního příspěvku na...

Ples Mikroregionu Vysokomýtsko

10.10.2019 22:01
V letošním roce se pořádání plesu Mikroregionu Vysokomýtsko ujala obec Vraclav. Již XVII. reprezentační ples se uskuteční v kulturním domě v pátek 22. listopadu od 20 hodin. Kdo máte zájem o vstupenku s místenkou za cenu 120 Kč, příp. autobusový svoz, nahlaste se nejpozději do 14. listopadu na...

Informace na úřední desce

10.09.2019 23:04
Na úřední desku byla vložena nová informace: Obecní úřad Vinary - Informace o konání 3. zasedání ZO.

Výzva vlastníkům lesa

23.07.2019 23:43
Opakovaná výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v posledních letech...

Informace na úřední desce

20.06.2019 21:48
Na úřední desku byl vložen nový dokument: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování - Veřejná vyhláška-oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Informace na úřední desce

12.06.2019 22:01
Na úřední desku byl přídán nový dokument: Obec Vinary - Informace o konání 2. veřejného zasedání obce Vinary.

Informace na úřední desce

03.06.2019 23:26
Na úřední desku byly vloženy nové informace: Mikroregion Vysokomýtsko - Návrh rozpočtu na rok 2019, Závěrečný účet za rok 2018, Zápis z konečného přezkoumání hospodaření svazku, Výroční zpráva o poskytování informací.

Pozvánka do Vinar-Přerov

29.05.2019 23:47
Obdrželi jsme pozvánku do Vinar - místní části Přerova na akci Vinaráci, bavme se! Zábava pro všechny generace, která se koná v sobotu 15. června od 14 do 22 hodin. Kdo máte zájem se zúčastnit, nahlaste se co nejdříve na obecním úřadě. pozvánka