Archiv článků

Hlášení obecního rozhlasu

11.04.2019 22:37
Bylo vloženo hlášení obecního rozhlasu ze dne 11. dubna 2019.

Ukliďme Česko

10.04.2019 14:09
V sobotu 6. dubna jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko a vyrazili jsme uklízet okolí Vinar - příkopy kolem silnice na Mravín, Stradouň a Sedlec. Je znát, že úklid provádíme již po páté, odpadků je čím dál méně :-)

Informace na úřední desce

10.04.2019 14:07
Na úřední desku byla vložena informace: Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyháška-OOP

Informace na úřední desce

03.04.2019 14:15
Na úřední desku byly vloženy nové informace - Plán preventivně výchovné činnosti, Informace volebním stranám.

Informace na úřední desce

20.03.2019 21:59
Byla vložena informace na úřední desku: Obecní úřad Vinary - Informace o konání 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vinary.

Hlášení obecního rozhlasu

20.03.2019 21:51
Bylo vloženo hlášení obecního rozhlasu ze dne 19. března 2019.

Hlášení obecního rozhlasu

12.03.2019 22:22
Bylo vloženo hlášení obecního rozhlasu ze dne 12. března 2019.

Informace na úřední desce

12.03.2019 12:15
Na úřední desku byla vložena informace: Obec Vinary - Návrh závěrečného účtu obce za r. 2018.

Splatnost poplatku za odpady

02.03.2019 13:21
Poplatek za provoz systému shromaďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 je třeba uhradit do 31. 3. 2019. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě, případě převodem na účet obce č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo...

Nová informace na úřední desce

12.01.2019 00:38
Na úřední desku byla vložena nová informace: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství - Určení termínů sčítání zvěře.