Archiv článků

Informace na úřední desce

03.04.2019 14:15
Na úřední desku byly vloženy nové informace - Plán preventivně výchovné činnosti, Informace volebním stranám.

Informace na úřední desce

20.03.2019 21:59
Byla vložena informace na úřední desku: Obecní úřad Vinary - Informace o konání 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vinary.

Hlášení obecního rozhlasu

20.03.2019 21:51
Bylo vloženo hlášení obecního rozhlasu ze dne 19. března 2019.

Hlášení obecního rozhlasu

12.03.2019 22:22
Bylo vloženo hlášení obecního rozhlasu ze dne 12. března 2019.

Informace na úřední desce

12.03.2019 12:15
Na úřední desku byla vložena informace: Obec Vinary - Návrh závěrečného účtu obce za r. 2018.

Splatnost poplatku za odpady

02.03.2019 13:21
Poplatek za provoz systému shromaďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 je třeba uhradit do 31. 3. 2019. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě, případě převodem na účet obce č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo...

Nová informace na úřední desce

12.01.2019 00:38
Na úřední desku byla vložena nová informace: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství - Určení termínů sčítání zvěře.

Informace na úřední desce

20.12.2018 22:13
Na úřední desku byla vložena nová informace: Obecní úřad Vinary - Informace o konání 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vinary.

Informace na úřední desce

15.12.2018 13:52
Na úřední desku byla vložena nová informace: Obec Vinary - Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků č. 17/2018/OKS.

Informace na úřední desce

13.12.2018 23:56
Na úřední desku byla vložena nová informace: Obecní úřad Vinary - Návrh rozpočtu obce Vinary na r. 2019, Návrh rozpočtového výhledu na r. 2020 a 2021.