Vítání občánků ve Vinarech 21. května 2011

V sobotu 21. května 2011 proběhlo na Obecním úřadě ve Vinarech vítání nejmenších občánků naší obce - Marie Kryštůfkové a Matěje Šrůta. Dětem a jejich rodičům popřála starostka obce Zdeňka Plšková, své nové kamarády přišly přivítat také starší děti z Vinar a přednesly miminkům básničky a zazpívaly písničky. Potéco se rodiče podepsali do pamětní knihy, proběhl slavnostní přípitek a předání dárečků novým občánkům a kytičky jejich maminkám.