Hlášení obecního rozhlasu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 10. 2021
1. Našel se svazek klíčů, kdo ho postrádáte, můžete si ho vyzvednout na obecním úřadě. 
2. Zítra v úterý 19. října v 16 hodin proběhne před kulturním domem svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
3. Zveme vás na bezplatný kurz finanční gramotnosti, který se uskuteční tuto středu 20. října od 18 hodin v 1. patře kulturního domu. Na kurzu se mj. dozvíte informace o aktuálním stavu a dění na finančním trhu, jak poznat bezpečnou finanční instituci, na co si dát pozor při správě svých financí a další. Drobné občerstvení je zajištěno. 
4. SDH Vinary vás zve na lampionový průvod, který se uskuteční tento pátek 22. října. Sraz účastníků je v 18 hodin před obecním úřadem. Průvod bude zakončen ohňostrojem na hřišti. 
5. Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů nabízí kontrolu a čištění komínů, kontrolu a čištění plynových kotlů a revize kotlů na tuhá paliva. Práce budou provedeny 5. listopadu. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 608 748 989. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 9. 2021
1. Kdo máte zájem o jablka z obecních jabloní, dostavte se zítra v 17 hod. před obecní úřad.
2. Ve čtvrtek 9. září od 18 hodin se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva s tímto navrženým programem: 
    1) Zpráva o hospodaření obce k 31. 8. 2021 
    2) Oprava technického zázemí u KD 
    3) Informace o domovních čistírnách odpadních vod 
    4) Aktualizace programu rozvoje obce 
    5) Sazebník úhrad za poskytování informací 
    6) Organizační záležitosti, různé 
    7) Diskuse
3. MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 10. září bude ordinovat do 10 hodin a ve dnech 13.-15. září bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Ferkál do 10 hod.
4. Kdo máte zájem o služby kominíka, nahlaste se prosím na obecním úřadě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 5. 2021
1. MUDr. Serbáková oznamuje změnu ordinačních hodin z důvodu nemoci – ve čtvrtek 20. května od 9 do 10 hodin, v pátek 21. května do 11 hodin. 
2. Tento pátek 21. května proběhne svoz železa, barevných kovů, papíru a autobaterií. Sběr prosím připravte k cestě před Váš dům. 
3. Příští čtvrtek 27. května od 18 hodin proběhne na obecním úřadě veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem: 
    1. Závěrečný účet obce Vinary za rok 2020 
    2. Zpráva o hospodaření obce k 30. 4. 2021 
    3. Zprávy o činnosti výborů obce 
    4. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
    5. Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu 
    6. Smlouva s Městskou knihovnou v Chrudimi 
    7. Informace o domovních čistírnách odpadních vod 
    8. Plán akcí na rok 2021 
    9. Organizační záležitosti, různé 
    10. Diskuse 
    Všichni jste srdečně zváni. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 4. 2021
1. Připomínám, že zítra v 16 hodin proběhne před hospodou svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
2. Nalezl se svazek klíčů. Kdo ho postrádá, zavolejte mi na číslo: 773 232 555.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 3. 2021
1. Prosíme dobrovolníky o úklid naší obce a okolí, aby si v pergole na hřišti vyzvedli rukavice a pytle na odpadky. Nasbírané odpadky doneste zpět k pergole na označené místo, budou odvezeny 13. dubna odpoledne. Děti, které nám pošlou fotku z úklidu, dostanou odměnu. Více informací najdete v pergole. 
2. Zemědělské družstvo Mrákotín bude prodávat zítra v pondělí 29. března v 10.30 u hasičárny chlazené krůty celé a porcované za 91 Kč/1 kg a chlazená kuřata celá a porcovaná za 68 Kč/1 kg. 
3. Mateřská škola Sluníčko Stradouň zve k zápisu na školní rok 2021-22, který se uskuteční 5. a 6. května od 10 do 16 hodin. Přihlášky budou k vyzvednutí od 29. března v MŠ nebo ke stáhnutí na webových stánkách školy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 2. 2021
1. MUDr. Serbáková oznamuje, že do 25. února je ordinace z epidemiologických důvodů uzavřena. Paní doktorku zastihnete do 12 hodin na telefonu, dotazy a žádosti o léky lze zaslat také e-mailem na adresu: ordinacevm@seznam.cz.
2. Firma Svoboda Lučice bude prodávat ve čtvrtek 4. března v 9.45 u hasičárny nosné kuřice – stáří 18 týdnů, barva červená a černá, cena 170 Kč/kus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 12. 2020
Tento čtvrtek 17. prosince v 17 hodin proběhne na obecním úřadě veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem: 
    1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2020 
    2. Návrh rozpočtu obce Vinary na rok 2021
    3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023  
    4. Program rozvoje obce Vinary na roky 2021-2028
    5. Plán inventur za rok 2020, likvidační komise
    6. Organizační záležitosti a různé 
    7. Diskuse
Těšíme se na Vaši účast!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 10. 2020
1. ZD Mrákotín bude prodávat v pondělí 26. října v 9.45 u hasičárny chlazené krůty celé i porcované za 91 Kč/1 kg a chlazené husokachny celé i porcované za 99 Kč/1 kg.
2. Od pondělí 26. října do odvolání bude na autobusových linkách na území Pardubického kraje platit letní provoz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 10. 2020
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude tuto sobotu 24. října provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 608 748 989.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 9. 2020
MUDr. Serbáková oznamuje, že od středy 30. září od 14 hodin bude možné nechat se očkovat proti chřipce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 9. 2020
Tuto středu 23. září v 18 hodin proběhne na obecním úřadě veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem: 
    1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 8. 2020 
    2. Smlouva o poskytnutí dotace z POV
    3. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na DČOV 
    4. Návrh stanov Mikroregionu Vysokomýtsko
    5. Organizační záležitosti a různé 
    6. Diskuse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 9. 2020
1. Kdo máte zájem o jablka z obecních jabloní, dostavte se v pondělí 14. září v 16.30 před obecní úřad.
2. V sobotu 19. září v dopoledních hodinách bude v naší obci kominík. Kdo máte zájem o jeho služby, nahlaste se prosím na obecním úřadě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 6. 2020
1. Tento čtvrtek 18. června v 18 hodin proběhne na obecním úřadě veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem: 
    1. Závěrečný účet obce Vinary za rok 2019 
    2. Zpráva o hospodaření obce k 31. 5. 2020 
    3. Program rozvoje obce Vinary 
    4. Oprava střechy kulturního domu 
    5. Organizační záležitosti a různé 
    6. Diskuse 
2. MUDr. Serbáková oznamuje, že od 29. června do 10. července bude mít dovolenou. Zástup pro akutní případy zajistí MUDr. Bromová.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 6. 2020
1. MUDr. Serbáková oznamuje, že tento čtvrtek 4. června nebude ordinovat. Zástup zajistí do 10 h. MUDr. Bromová. 
2. Do 30. června je třeba uhradit poplatky za popelnice a psy. Poplatky můžete zaplatit hotově na obecním úřadě v úterý od 17 do 19 h. nebo převodem na účet obce. Podrobné informace o placení místních poplatků naleznete na vývěsce a internetových stránkách obce. 
3. Na obecním úřadě můžete odevzdávat použité ošacení a potřeby do domácnosti pro Diakonii Broumov. Seznam věcí, které je možné do sbírky odevzdat, naleznete na vývěsce. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 4. 2020
1. Obecní úřad je pro veřejnost otevřen v běžných úředních hodinách - v úterý od 17 do 19 hod. Při návštěvě obecního úřadu dodržujte prosím platná hygienická opatření.
2. Tuto sobotu 2. května od 10.20 do 10.40 proběhne před obecním úřadem ve Vinarech vakcinace a čipování psů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 3. 2020
1. Od 28. března dochází k dalšímu omezení autobusové dopravy. Aktuální jízdní řády naleznete na autobusových zastávkách, na webové stránce www.portal.idos.cz nebo call centru OREDO na telefonním čísle: 491 580 333. 
2. Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín oznamuje, že v pondělí 30. března v 9.45 bude před hasičárnou prodávat chlazené krůty celé i porcované.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 3. 2020
1. Od dnešního dne do 24. března do 6 hod. platí zákaz volného pohybu osob s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou a osobami blízkými, za nezbytně nutnými nákupy, cest do zdravotnických zařízení apod. Nejde o zákaz vycházení, ale je třeba omezit maximum kontaktů na veřejnosti. Prosíme Vás o dodržování tohoto opatření. 
2. MUDr. Serbáková žádá pacienty, aby ji před návštěvou ordinace kontaktovali na telefonu 465 424 804 mezi 7. a 12. hod. Čekárna je uzavřena. 
3. Zítřejší úřední hodiny obecního úřadu budou zrušeny. Pro vyřízení neodkladných záležitostí volejte prosím na telefonní číslo: 773 232 555. Děkujeme za pochopení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 2. 2020
Na úřední desku bylo vyvěšeno nařízení Státní veterinární správy v souvislosti s výskytem ptačí chřipky. Naše obec se nachází v pásmu dozoru. Chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí se nařizuje mimo jiné sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě pro Pardubický kraj. Více informací naleznete na úřední desce nebo se můžete informovat na obecním úřadě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 10. 2019
1. Spolek přátel Týnišťka Vás zve na koncert zpěvačky Báry Basikové dne 19. října od 18 hodin na sále Kulturního domu Týnišťko. Cena místenky je 350 Kč, předprodej na tel. čísle 728 481 600. Po skončení koncertu od 20 hod. se uskuteční Jiřinkový ples. Hraje skupina Omega Litomyšl, vstupné 100 Kč.
2. Připomínám, že tuto sobotu 12. října v dopoledních hodinách navštíví naši obec kominík. Kdo máte zájem o jeho služby, nahlaste se na obecním úřadě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 9. 2019
1. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve čtvrtek 19. září bude ordinovat do 10 hodin a v pátek 20. září bude mít dovolenou.
2. Drůbežárna Mírovka, Svoboda-Havel, bude prodávat ve čtvrtek 19. září v 9.45 před hasičárnou chovné kuřice.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. 8. 2019
1. Drůbežárna Mírovka, Svoboda-Havel, bude prodávat tento čtvrtek 22. srpna v 9.45 před hasičárnou kuřice hnědé, černé a bílé, stáří 17 - 21 týdnů, cena 170 - 195 Kč/ks.
2. Pizzerie U žíznivého mnicha na Vraclavi Vás zve tento pátek 23. srpna od 20 hodin na koncert Luboše Pospíšila a v sobotu 24. srpna od 20 hodin na večírek s country kapelou Pony Expres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 5. 2019
1. SDH Vinary a obec Vinary pořádají 1. června výlet do zábavního parku Mirakulum. Odjezd je v 8 hod. od obecního úřadu, předpokládaný návrat mezi 17. a 18. hod. Předškolní děti a žáci základní školy mají výlet zdarma, starší děti za 150 Kč, dospělí 350 Kč. Zájemci se mohou hlásit do 20. května u Jardy Trunce.
2. ČEZ Distribuce oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny dne 21. května od 7.30 do 15 hod.
3. Kdo máte zájem o očkování domácích zvířat, hlaste se do konce týdne na obecním úřadě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. 4. 2019
1. SDH Vinary Vás zve na pálení čarodějnic, které proběhne 30. dubna od 17 hodin na hřišti. Oheň bude zapálen po 19. hodině. 
2. Spolek přátel Týnišťka Vás zve na koncert pěveckého dua ŽákovecVolínová, který se uskuteční 27. dubna od 18 hodin na sále Kulturního domu Týnišťko. Po skončení koncertu následuje pouťová zábava. 
3. V sobotu 18. května od 10.20 do 10.40 proběhne před obecním úřadem očkování psů. Doočkování bude 22. června od 8 do 8.20 v Luži u Betonu. 
4. Upozorňujeme, že do kontejneru na bioodpad nepatří odpady, které nejsou rostlinného původu, jako např. polystyren a igelitové tašky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 4. 2019
1. MUDr. Serbáková oznamuje, že od 23. dubna do 3. května proběhne rekonstrukce ambulance. Zástup zajistí od 23. do 26. dubna MUDr. Bromová, od 29. dubna do 3. května MUDr. Ferkál. Odběry budou probíhat od 7 do 10 hodin v ambulanci MUDr. Bromové. Pro recepty volejte na stávající číslo nebo na číslo 797 842 562.
2. Zítra v 16 hodin proběhne před hospodou svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 4. 2019
1. Česká muzika vás zve k tanci i poslechu tento pátek 12. dubna od 17 hodin do kulturního domu ve Vinarech. Vstupné je 60 Kč.
2. Ve středu 17. dubna v 16 hodin proběhne před hospodou svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 3. 2019
1. MUDr. Serbáková oznamuje, že 21. a 22. března nebude ordinovat, sestra bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Tišlerová do 10 h.
2. Připomínám, že poplatek za odpady je třeba uhradit do konce března buď hotově v úředních hodinách nebo převodem na účet obce. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 3. 2019
1. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve středu 13. 3. 2019 bude ordinovat pouze do 10 hod. 
2. ZDV Mrákotín bude ve čtvrtek 14. 3. v 9.45 před hasičárnou prodávat chlazené krůty celé i porcované. 
3. Mateřská škola Sluníčko Stradouň zve k zápisu dětí na školní rok 2019/2020, který proběhne 6. května od 8 do 12.30 a 7. května od 9.30 do 16 hod. Žádosti o přijetí je možné vyzvednout od 1. do 4. dubna od 9.30 do 16 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. 2. 2019
1. Pokud Vám dnes nebyla vyvezena popelnice, vyčkejte do zítra, popeláři budou jezdit v ranních hodinách. 
2. Kdo máte zájem o očkování zvířat, nahlaste se prosím na obecním úřadě do úterý 26. února. Očkování bude provádět pan Humpolec. 
3. Připomínám, že poplatek za psa je třeba uhradit do konce února buď hotově v úředních hodinách nebo převodem na účet obce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 1. 2019
1. SDH Vinary Vás srdečně zve tuto sobotu 2. února do kulturního domu na dětský karneval a hasičský ples. Karneval začíná ve 14 hodin, pro děti budou připraveny hry a soutěže, tombola a drobné občerstvení. Od 20 hodin se uskuteční hasičský ples. K tanci a poslechu zahraje kapela X-BAND, o předtančení se postará Taneční škola Bohémia Chrast, čeká Vás opět bohatá tombola a popůlnoční překvapení. Své příspěvky do tomboly můžete nosit na sál v pátek od 17 hodin. Děkujeme. 
2. Informujeme vás, že v Tříkrálové sbírce se letos ve Vinarech vykoledovalo celkem 4 021 Kč. Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 11. 2018
1. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve čtvrtek 29. 11. nebude ordinovat. Akutní onemocnění ošetří MUDr. Bromová. 
2. SDH Vinary zve všechny děti na Mikulášskou diskotéku, která se koná v sobotu 1. prosince od 16 hodin v kulturním domě. Pro děti jsou připraveny oblíbené hry a soutěže. Vstupné dobrovolné. 
3. Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zve na rozsvícení vánočního stromečku tuto neděli 2. prosince v 18 hodin. Přijďte si s dětmi zazpívat vánoční koledy, ochutnat cukroví, svařené víno, či grog a načerpat atmosféru začínajícího adventu. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 10. 2018
1. Žádáme občany, aby do kontejneru na bioodpad neházeli spadané listí v igelitových taškách a pytlích. Plasty patří do žlutého kontejneru. 
2. SDH Vinary Vás zve tento pátek 2. listopadu na lampionový průvod, který začne v 18 hodin před obecním úřadem a bude zakončen ohňostrojem na hřišti. 
3. Tuto sobotu 3. listopadu v 17 hodin se uskuteční ustavující zasedání nového zastupitelstva naší obce s tímto navrženým programem: 
     1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
     2. Schválení programu 
     3. Volba starosty a místostarosty 
     4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
     5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
     6. Organizační záležitosti a různé 
     7. Diskuse 
   Všichni jste srdečně zváni. 
4. V sobotu 24. listopadu od 20 hodin se v kulturním domě ve Vinarech uskuteční ples Mikroregionu Vysokomýtsko. Zahraje kapela Skelet, můžete se těšit na vystoupení tanečního klubu Bohémia Chrast, neonovou a ohnivou barmanskou show, bohatou tombolu a pestrou nabídku občerstvení. Kdo máte zájem o vstupenky, můžete si je rezervovat na obecním úřadě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 10. 2018
1. MUDr. Serbáková oznamuje změnu ordinačních hodin ve dnech 25. října až 9. listopadu. Ordinační hodiny naleznete na vývěsce nebo na webu naší obce.
2. Kdo máte zájem o služby kominíka, nahlaste se prosím na obecní úřad. Kominík přijede tuto sobotu 27. října.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 10. 2018
1) Zveme vás na divadelní představení Poprask na laguně v podání Jednoty divadelních ochotníků Jaroslav Luže, které se bude hrát tuto sobotu 6. října v 19 hodin na sále kulturního domu ve Vinarech. Vstupné je dobrovolné. 
2) Sbor dobrovolných hasičů Týnišťko vás zve na koncert zpěváka Bohuše Matuše, který se uskuteční v sobotu 20. října od 18 hodin na sále kulturního domu Týnišťko. Cena místenky je 300 Kč, předprodej na tel. č. 728 481 734. Po koncertě proběhne diskotéka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 9. 2018
1) Ve čtvrtek 13. září v 18 hodin se na obecním úřadě uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem: 
   1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 8. 2018 
   2. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2019 
   3. Žádost o dotaci z Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2019
   4. Organizační záležitosti, různé 
   5. Diskuse
2) V sobotu 15. září od 14 hod. proběhne svoz papíru a železa. Připravte prosím sběr před Váš dům k cestě, hasiči ho odvezou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 8. 2018
1) Kdo máte zájem o jablka z obecních jabloní, dostavte se zítra, tj. ve středu 29. srpna v 17 hodin před obecní úřad.
2) V neděli 2. září od 13.30 pořádá obec Jenišovice spolu se Sborem dobrovolných hasičů Jenišovice a Českým červeným křížem Jenišovice na „Ostrůvku“ 19. ročník Přehlídky dechových kapel. Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 8. 2018
Zemědělské družstvo Mrákotín bude prodávat zítra – ve čtvrtek 2. srpna v 10 hod. před hasičárnou chlazená kuřata – celá i porcovaná.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. 7. 2018
1) V sobotu 21. července proběhnou oslavy 130. výročí založení SDH Vinary. Akce bude zahájena v 10 hod. na hřišti, následovat bude průvod obcí. Od 14 hod. proběhne soutěž o putovní Vinarský pohár. V 19 hod. začíná diskotéka. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program a chutné občerstvení.
2) MUDr. Serbáková oznamuje, že od 23. července do 10. srpna bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
3) Firma Svoboda Lučice bude ve čtvrtek 26. července v 10 hodin prodávat před hasičárnou nosné kuřice – stáří 12-13 týdnů, cena 130-135 Kč/ks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 7. 2018
1) V pondělí 9. července v 18 hodin se na obecním úřadě uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem: 
   1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 6. 2018 
   2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební období 
   3. Organizační záležitosti, různé 
   4. Diskuse
2) V sobotu 14. července od 10.20 do 10.40 proběhne před obecním úřadem vakcinace psů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 6. 2018
1. Drůbežárna Mírovka bude prodávat tuto středu 20. června v 9.45 před hasičárnou chovné kuřice – barva hnědá, stáří 19 týdnů, cena 175 Kč/ks. 
2. Nedělní divadelní představení Poprask na laguně bylo přesunuto, o náhradním termínu Vás budeme včas informovat. 
3. MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 22. a v pondělí 25. června bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 5. 2018
SDH Vinary vás zve na okrskovou soutěž v požárním sportu, která se uskuteční tuto sobotu 12. května. Děti budou soutěžit od 8.30, muži, ženy a veteráni od 11 hodin. Od 20 hodin se koná pouťová zábava na hřišti, při nepříznivém počasí na sále. Po celou dobu akce bude zajištěno bohaté občerstvení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 4. 2018
1. Mateřská škola Sluníčko Stradouň zve k zápisu dětí na školní rok 2018/2019, který se bude konat od 7. do 11. května od 7.30 do 14 hodin. Přihlášku a evidenční list je možné si vyzvednout do 27 dubna. Přijato může být i dítě dvouleté. Na všechny nové kamarády a rodiče se těší kolektiv MŠ. 
 
2. SDH Vinary Vás zve na pálení čarodějnic, které proběhne v pondělí 30. dubna na hřišti. Posezení bude v pergole připraveno od 16 hodin, oheň bude zapálen po 19. hodině. 
 
3. Kdo máte zájem zúčastnit se návštěvy Vinar u Nového Bydžova u příležitosti oslav 120. výročí založení SDH dne 2. června, nahlaste se prosím do konce dubna na OÚ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 4. 2018
1. Ve čtvrtek 5. dubna v 18 hodin se na obecním úřadě uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem: 
  1) Výběr zhotovitele výměny oken a dveří 
  2) Veřejnoprávní smlouva s městem Vysoké Mýto 
  3) Smlouva s Městskou knihovnou Chrudim 
  4) Organizační záležitosti, různé 
  5) Diskuse 
  Všichni jste srdečně zváni. 
2. MUDr. Serbáková oznamuje, že zítra 5. dubna bude ambulance pouze do 9.30, sestra bude přítomna do 11 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 3. 2018

1. Zemědělské družstvo Mrákotín bude zítra v 9.45 prodávat před hasičárnou chlazená kuřata za 59 Kč/1 kg a krůty za 85 Kč/1 kg.

2. Firma Svoboda Lučice bude v pátek 9. března v 10 hodin prodávat před hasičárnou chovné kuřice, barva červená a černá, stáří 17 týdnů, cena 150 Kč/ks.

 

3. MUDr. Serbáková oznamuje, že od 12. do 16. března bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 12. 2017
1. MUDr. Serbáková oznamuje, že tento pátek 8. prosince nebude ordinovat z důvodu účasti na semináři. Sestra bude přítomna do 10 hod. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
2. Sbor pro občanské záležitosti pořádá tuto sobotu 9. prosince od 14 hodin v obecní hospodě předvánoční posezení pro důchodce. Od 20 hodin Vás zveme do kulturního domu na vánoční ples. Hraje Viva Music, o předtančení se postará taneční klub Bohémia Chrast. Kdo máte zájem o vstupenky za zvýhodněnou cenu, můžete si je koupit dnes na obecním úřadě nebo v pátek od 17 do 18 hodin na sále. V tuto dobu také můžete nosit své příspěvky do tomboly. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 11. 2017
1. SDH Vinary zve všechny děti tuto sobotu 2. prosince od 16 hodin do kulturního domu na Mikulášskou diskotéku. 
2. Sbor pro občanské záležitosti Vás zve na rozsvícení stromečku, které proběhne tuto neděli 3. prosince v 18 hodin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 11. 2017
1. Zveme Vás tuto neděli 19. listopadu v 16 hodin na OÚ, kde proběhne vánoční dílna zaměřená na výrobu dekorací z papírových ruliček. Kurz je určen pro všechny věkové generace. 
2. Opakovaně Vás prosíme o dodržování zásad třídění odpadu z Vašich domácností. Vytříděný odpad ukládejte prosím do kontejnerů a ne před ně. Pokud nebude odpad důsledně tříděn, budeme nuceni zvýšit poplatek za svoz odpadu z popelnic. Děkujeme za pochopení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 10. 2017
1. Zemědělské družstvo Mrákotín bude prodávat v úterý 24. října v 10 hodin před hasičárnou chlazené krůty celé a porcované. 
2. Ve čtvrtek 26. října v 16 hod. proběhne před hospodou svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
3. SDH Vinary Vás zve na lampionový průvod s ohňostrojem, který se uskuteční v pátek 27. října v 18 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. 9. 2017
Zemědělské družstvo Mrákotín bude v úterý 26. září prodávat před hasičárnou chlazená kuřata celá a porcovaná.
Kdo máte zájem o služby kominíka, přijďte se nahlásit na obecní úřad. Kominík přijde v sobotu 7. října.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 8. 2017
MUDr. Serbáková oznamuje, že v pondělí 4. září nebude ordinovat. Sestra bude přítomna do 10 hodin. Akutní případy ošetří MUDr. Ferkál do 10 hodin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 6. 2017
1. Zveme vás na setkání Vinaráků, které se uskuteční tuto sobotu 17. června. Plánovaný program je následující: 
 10 hod. příjezd hostů 
 10.45 vystoupení mladých hasičů 
 11.30 odjezd na Vraclav, komentovaná prohlídka historických památek 
 13.30 oběd v Motorestu ve Stradouni 
 14.30 posezení na hřišti 
 16.30 vystoupení Základní umělecké školy Luže s divadelním představením Robin Hood – na sále 
 18 hod. taneční zábava s kapelou Viva Music. 
V případě nepříznivého počasí se odpolední posezení a taneční zábava přesouvá na sál. 
Kdo máte zájem zúčastnit se výletu na Vraclav, přijďte se prosím dnes nahlásit na OÚ.
 
2. Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel bude prodávat v úterý 20. června v 9.55 hod. před hasičárnou chovné kuřice – barva červená, černá a bílá, stáří 20 týdnů, cena 170 Kč/ks a rozkrmené krůty stáří 9 týdnů, cena 290 Kč/ks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 5. 2017
SDH Vinary zve všechny děti na zábavné odpoledne u příležitosti dne dětí, které se uskuteční tuto sobotu 3. června od 16 hodin na hřišti. Budou pro vás připraveny zábavné hry a soutěže. Občerstvení zajištěno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. 4. 2017
 1. Za hasičárnu bude umístěna popelnice na použitý kuchyňský olej. Olej vhazujte v pevně uzavřené PET lahvi. Popelnice je určena pouze pro kuchyňský olej, nepatří sem technické oleje, maziva a kapaliny.
 2. SDH Vinary vás zve na pálení čarodějnic, které se uskuteční tuto neděli 30. dubna od 16 hod. na hřišti. Občerstvení je zajištěno, pokud si chcete opéct párky, přineste si vlastní. 
 3. Kdo máte zájem o provedení rozboru vody z vaší studny, nahlaste se dnes na OÚ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 4. 2017
Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel bude prodávat ve středu 19. dubna v 9.55 hod. před hasičárnou nosné kuřice – barva hnědá, černá a bílá, stáří 16-22 týdnů, cena 150-180 Kč/ks.
 1. Připomínám, že dnes po 16. h. proběhne svoz papíru a železa. Připravte prosím sběr k cestě. 
 2. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve čtvrtek 27. a v pátek 28. dubna nebude ordinovat z důvodu účasti na kongresu. Akutní případy ošetří MUDr. Ferkál pouze do 10 hod. 
 3. V sobotu 13. května od 10.20 do 10.40 proběhne před OÚ vakcinace psů. Doočkování bude v Luži u Betonu 9. června od 8.00 do 8.20.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 4. 2017
Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel bude prodávat ve středu 19. dubna v 9.55 hod. před hasičárnou nosné kuřice – barva hnědá, černá a bílá, stáří 16-22 týdnů, cena 150-180 Kč/ks.
1. Tento čtvrtek 20. dubna v 16 hodin proběhne před hospodou svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
2. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve čtvrtek 20. dubna nebude ordinovat. Sestra bude přítomna do 11 hodin. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
3. Mateřská škola Sluníčko Stradouň zve k zápisu dětí na školní rok 2017/2018, který se bude konat od 2.5. do 5.5. od 9.00 do 15.30 hod. Přihlášku a evidenční list je možné si vyzvednout od 18. do 21. dubna. Přijato může být i dítě dvouleté, pokud má osvojeny základní hygienické návyky a zvládne režim v mateřské škole. Na všechny nové kamarády a rodiče se těší kolektiv MŠ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 4. 2017
Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel bude prodávat ve středu 19. dubna v 9.55 hod. před hasičárnou nosné kuřice – barva hnědá, černá a bílá, stáří 16-22 týdnů, cena 150-180 Kč/ks.
1. Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel bude prodávat ve středu 19. dubna v 9.55 hod. před hasičárnou nosné kuřice – barva hnědá, černá a bílá, stáří 16-22 týdnů, cena 150-180 Kč/ks.
2. SDH Týništko Vás zve na koncert skupiny ROSE BAND z TV Šlágr, který se koná 29. dubna od 18 hodin na sále KD Týništko. Zájemci se mohou hlásit u nás na obecním úřadě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 4. 2017
Tuto sobotu 8. dubna proběhne úklid naší obce a okolí v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sraz dobrovolníků je v 15 hod. před OÚ. Po úklidu bude na hřišti připraveno drobné občerstvení. Těšíme se na Vaši hojnou účast.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 3. 2017
Připomínáme, že poplatek za popelnice je splatný do 31. března. Pokud jste tak ještě neučinili, uhraďte ho prosím dnes od 17 do 19 hodin na obecním úřadě nebo do 31. března převodem na účet. Bližší informace najdete na úřední desce nebo webových stránkách obce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 2. 2017
1) MUDr. Serbáková oznamuje, že od 3. do 10. března bude mít dovolenou. Sestra bude přítomna pouze 3. března. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
2) Firma Svoboda-Lučice bude ve středu 8. března v 10 hod. prodávat před hasičárnou chovné kuřice - barva červená a černa, stáří 16-17 týdnů, cena 140-145 Kč/ks.
3) Připomínáme, že do dnešního dne třeba uhradit poplatek ze psů. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 2. 2017
1) MUDr. Serbáková oznamuje, že tento pátek 17. února bude přítomna pouze sestra a to do 11 hodin. Akutní případy ošetří MUDr. Tišlerová. 
2) V neděli 26. února od 18 hodin se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem: 
     1. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání 
     2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDHO na r. 2017 
     3. Zpráva o hospodaření v obecních lesích v r. 2016 a rozpočet na r. 2017 
     4. Plán akcí na r. 2017 
     5. Plán preventivně výchovné činnosti obce na r. 2017 
     6. Různé 
     7. Diskuse 
3) Připomínáme, že se blíží splatnost poplatku za psy. Poplatek je třeba uhradit do 28. února. Poplatek za popelnice je splatný do 31. března.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 12. 2016

MUDr. Serbáková informuje o změnách v ordinačních hodinách:

ve středu 21. prosince bude ordinovat do 12 hodin,

ve čtvrtek 22. a pátek 23. prosince zajistí zástup MUDr. Bromová,

v úterý 27. a středu 28. prosince bude ordinovat do 12 hodin,

ve čtvrtek 29. a pátek 30. prosince zajistí zástup MUDr. Ferkál.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 12. 2016

Sbor pro občanské záležitosti pořádá tuto sobotu 10. prosince od 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu předvánoční posezení pro důchodce. Od 20 hodin Vás zveme do kulturního domu na vánoční ples. Je pro Vás připraven bohatý program a tombola. Kdo máte zájem o vstupenky za zvýhodněnou cenu, můžete si je koupit dnes na obecním úřadě do 19 hodin nebo zítra od 17 do 18 hodin. V tuto dobu také můžete nosit své příspěvky do tomboly. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 11. 2016

1. Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zve na rozsvícení vánočního stromečku, které proběhne tuto neděli 27. listopadu v 17 hodin.

2. Ve středu 30. listopadu v 17 hodin se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem:

 1. Návrh rozpočtu na r. 2017
 2. Rozpočtový výhled na r. 2018 a 2019
 3. Zpráva o hospodaření obce k 31.10.2016
 4. Příkaz starostky k provedení inventarizace a plán inventur za r. 2016
 5. Likvidační komise
 6. Organizační záležitosti a různé
 7. Diskuse      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 11. 2016
 1. ZD Mrákotín bude prodávat tuto středu 9. listopadu v 9.20 před hasičárnou chlazené krůty celé i porcované za 85 Kč/1 kg a husokachny celé za 99 Kč/1 kg.
 2. MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 11. listopadu bude přítomna pouze sestra do 11 hodin. Akutní případy ošetří MUDr. Kašparová. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 10. 2016
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 14. října nebude ordinovat z důvodu účasti na semináři. Sestra bude přítomna do 10 h. Akutní případy ošetří MUDr. Ferkál do 10 h. 
 2. Kdo máte zájem o služby kominíka, nahlaste se prosím na obecním úřadě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 9. 2016

Drůbežárna Mírovka bude prodávat ve středu 25. září v 10 h. před hasičárnou chovné kuřice hnědé, černé a bílé, stáří 18-20 týdnů, cena 165-175 Kč/ks.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 8. 2016
 1. Výstava v kulturním domě bude otevřená každý všední den ode dneška do 31. srpna od 18 do 19 hodin. V této době si také můžete zakoupit upomínkové předměty.
 2. Drůbežárna Mírovka bude ve čtvrtek 25. srpna v 10 h. před hasičárnou prodávat chovné kuřice hnědé, černé a bílé, stáří 19-22 týdnů, cena 165-180 Kč/ks.
 3. V úterý 30. srpna od 19 hodin se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem:
        1. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na r. 2017
        2. Zpráva o hospodaření obce
        3. Organizační záležitosti a různé
        4. Diskuse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 8. 2016

MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 5. srpna bude přítomna pouze sestra, akutní případy ošetří MUDr. Ferkál. Od 8. do 19. srpna bude mít dovolenou, akutní případy ošetří MUDr. Bromová.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. 7. 2016
Zemědělské družstvo Mrákotín bude prodávat ve čtvrtek 21. července v 9.20 u hasičárny chlazená kuřata celá i porcovaná v ceně 55 Kč/kg a chlazené krůty celé i porcované v ceně 85 Kč/kg.
SDH Vinary Vás zve na hasičskou soutěž o putovní Vinarský pohár, která se koná tuto sobotu 23. července od 13 hodin na hřišti. Bohaté občerstvení zajištěno. Přijďte podpořit naše hasičská družstva v boji o putovní pohár.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 7. 2016
MUDr. Serbáková oznamuje, že ve dnech 11. - 22. července a 8. - 19. srpna bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová, své léky si zajistěte včas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 6. 2016
Drůbežárna Mírovka Svoboda - Havel bude prodávat ve čtvrtek 16. června v 10 h. před hasičárnou chovné kuřice – barva červená, černá a bílá, stáří 20-22 týdnů, cena 170-180 Kč/ks, a rozkrmené krůty – stáří 8-9 týdnů, cena 270-280 Kč/ks. Dále nabízí prodej kohoutů, vitamínů a krmných směsí pro drůbež a králíky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 5. 2016
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve dnech 24., 25. a 27 května nebude ordinovat. Zástup zajistí v úterý 24. května MUDr. Ferkál, ve středu 25. května MUDr. Bromová.
 2. V pondělí 30. května od 18 hodin se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva s tímto navrženým programem:
        1. Výběrové řízení na akci Oprava chodníku
        2. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
        3. Organizační záležitosti a různé
        4. Diskuse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. 5. 2016
 1. ZDV Mrákotín bude tento čtvrtek 19. května v 9 hod. prodávat před hasičárnou chlazené kuřata celá i porcovaná. Cena 55 Kč/kg.
 2. Drůbežárna Mírovka bude prodávat v pátek 27. května v 10 hod. před hasičárnou nosné kuřice – stáří 16 týdnů, cena 140 Kč/ks a rozkrmené krůty – stáří 9 týdnů, cena 280 Kč/ks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 5. 2016
SDH Vinary vás srdečně zve na pouťovou zábavu, která se uskuteční tuto sobotu 7. května od 20 hod. K tanci a poslechu hraje kapela Viva Music. Pro pobavení můžete vyzkoušet pouťovou střelnici. Vstupné je 70 Kč.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. 4. 2016

1. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne ve čtvrtek 28. dubna v 16 hodin před hospodou.

2. SDH Vinary vás zve na pálení čarodějnic v sobotu 30. dubna od 16 hodin na hřišti. Občerstvení zajištěno, párky na opékání si přineste s sebou.

3. V neděli 1. května od 18 hodin se uskuteční 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary s tímto navrženým programem:

 1. Závěrečný účet obce Vinary za r. 2015 
 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 
 3. Výběrové řízení na akci: „V ovocném sadě hravě a zdravě“ 
 4. Zpráva o hospodaření obce k 31. 3. 2016 
 5. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim 
 6. Organizační záležitosti, různé 
 7. Diskuse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 4. 2016
 1. Firma Svoboda Lučice bude prodávat v pátek 22. dubna v 10 h. před hasičárnou nosné kuřice, barva červená a černá, stáří 18 týdnů, cena 150 Kč/ks.
 2. Hledáme brigádníka na sekání křovinořezem. Zájemci se můžou hlásit co nejdříve na obecním úřadě.
 3. V sobotu 21. května od 10.20 do 10.40 proběhne před OÚ očkování psů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 4. 2016
 1. Mateřská škola Sluníčko Stradouň zve k zápisu dětí na školní rok 2016/2017, který se bude konat od 25. do 29. dubna od 8 do 15 hod. Přihlášku a evidenční list je možné vyzvednout v termínu od 18. do 22. dubna.
 2. Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel bude prodávat v úterý 19. dubna v 10 hodin u hasičárny chovné kuřice hnědé a černé, stáří 17 – 21 týdnů, cena 160-175 Kč/ks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 4. 2016
 1. Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín bude ve středu 6. dubna v 9.20 prodávat před hasičárnou chlazené krůty.
 2. V sobotu 16. dubna proběhne úklid naší obce. Sraz dobrovolníků je ve 13 hodin před OÚ. Po úklidu bude připraveno malé občerstvení na hřišti. Svoji účast nahlaste do středy 13. dubna.
 3. Prosíme všechny, kdo vozí roští na pálení čarodějnic, aby ho ukládali do prostoru vymezeného páskou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 3. 2016
1.    Připomínám, že poplatek za popelnice je třeba uhradit do 31. března, a to buď hotově na OÚ nebo převodem na účet.

2.    SDH Vinary pořádá výlet do ZOO Dvůr Králové n/L. Výlet se uskuteční v sobotu 4. června, odjezd autobusu v 8 hod. od OÚ. Děti do ukončené povinné školní docházky mají výlet zdarma, starší děti za 150 Kč, dospělí do 60 let 280 a nad 60 let 250 Kč. Hlásit se můžete do konce dubna u p. Trunce. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 3. 2016

1. V pátek 11. března od 18 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary s tímto navrženým programem: 

 1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
 2. Plán preventivně výchovné činnosti obce na r. 2016 
 3. Zpráva velitele JSDHO a projednání stavu požární ochrany obce 
 4. Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru 
 5. Plán akcí na r. 2016 
 6. Různé 
 7. Diskuse

2. Drůbežárna Mírovka, Svoboda Havel, bude prodávat ve čtvrtek 17. března v 10 hod. před hasičárnou kuřice – stáří 17 týdnů, cena 165 Kč/1 ks.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 3. 2016
 1. Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín bude v pátek 4. března v 9.20 prodávat před hasičárnou chlazené krůty celé i porcované v ceně 85 Kč/1kg a chlazená kuřata celá i porcovaná v ceně 55 Kč/1kg.
 2. Firma Svoboda Lučice bude prodávat ve středu 9. března v 10.00 před hasičárnou nosné kuřice - stáří 15 týdnů, barva červená a černá, cena 140 Kč/1 kus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 2. 2016
 1. Připomínám, že poplatek ze psů je třeba uhradit do 29. února. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti dnes v úředních hodinách nebo převodem na účet.
 2. Od 28. února dojde k úpravě jízdního řádu. Změní se pouze spoj č. 8. Původní odjezd z Vinar do Vysokého Mýta ve 12.45 se posune na 12.52.
 3. Agro Jenišovice a.s. nabízí k prodeji jateční prasata o hmotnosti 120- 140 kg za cenu 29,90 Kč/kg. Více informací najdete na vývěsce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 2. 2016
 1. SDH Vinary Vás srdečně zve v sobotu 6. února do kulturního domu na dětský karneval a hasičský ples. Karneval začíná ve 14 hodin, pro děti budou připraveny hry a soutěže, tombola a drobné občerstvení. Od 20 hodin se uskuteční hasičský ples. K tanci a poslechu zahraje Duo Chotěboř, o předtančení se postará Papeto Zámrsk, čeká Vás bohatá tombola a popůlnoční překvapení. Své příspěvky do tomboly můžete nosit na sál v pátek v 18 hodin. Děkujeme.
 2. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve dnech 22. – 26. února nebude ordinovat, přítomna bude pouze sestra. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 1. 2016

Tuto neděli 31. ledna od 13 do 15 hodin bude možné na Obecním úřadě ve Vinarech uhradit nájemné z hrobového místa na hřbitově ve Stradouni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1. 2016
 1. Ve čtvrtek 7. ledna od 17 hodin se na obecním úřadě uskuteční schůzka k přípravě setkání rodáků naší obce. Zveme všechny občany, kteří jsou ochotni pomoci nám s organizací této akce.
 2. V sobotu 9. ledna proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Jde o největší dobrovolnickou akci v ČR. Získané prostředky budou použity mj. na podporu domácí hospicové péče, služeb pro seniory a pro rodiny s dětmi a na humanitární pomoc. Oblastní charita Pardubice děkuje za Vaši důvěru, pomoc a štědrost a přeje pohodový rok 2016.
 3. V pondělí 11. ledna od 17 h. Vás zveme na obecní úřad na nezávazné informační setkání s odborníkem na elektronické aukce energií.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 12. 2015
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že 21. prosince bude ordinovat pouze od 7 do 12 hodin, 22., 23., 30. a 31. prosince bude mít dovolenou. 22. a 23. prosince zajistí zástup MUDr. Bromová, 30. a 31. prosince MUDr. Ferkál – ošetří pouze akutní případy.
 2. Prodejna uzenin dává na vědomí, že z důvodu poruchy vozidla v následujících dnech nepřijede.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 12. 2015
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 11. prosince bude mít dovolenou.
 2. Sbor pro občanské záležitosti zve všechny důchodce na předvánoční posezení, které proběhne v sobotu 12. prosince od 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Od 20 hodin se v kulturním domě uskuteční vánoční ples. Zahraje Vám kapela Našlupky, můžete se těšit na předtančení, barmanskou show a vánoční tombolu. Budeme vděčni za Vaše příspěvky do tomboly, které můžete nosit na obecní úřad dnes nebo následující dny v dopoledních hodinách a v pátek také od 16 do 19 hodin. V této době si také můžete zakoupit vstupenky. Vstupné v předprodeji činí 80 Kč, na místě 100 Kč. Těšíme se na Vaši účast.
3.  V neděli 13. prosince od 17 hod. se v knihovně uskuteční 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary s tímto navrženým programem: 
    1) Rozpočet obce Vinary na r. 2016, rozpočtový výhled na r. 2017 a 2018 
    2) Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
    3) OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
    4) Pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti 
    5) Příkaz starostky k provedení inventarizace a plán inventur za r. 2015 
    6) Likvidační komise 
    7) Rozpočtové opatření č. 5/2015 
    8) Dodatek č. 7 ke smlouvě č. S/05001085/05600155/001/2008 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 
    9) Zpráva o hospodaření v obecních lesích v r. 2015 a rozpočet na r. 2016 
    10) Organizační záležitosti a různé 
    11) Diskuze 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 12. 2015
 1. V pátek 4. prosince proběhne na hřišti Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Přáníčka si můžete vyzvednout na úřadě nebo je obdržíte na místě i s balónkem. Sraz je v 15 hodin, balónky budou vypuštěny přesně v 15.15. Od 16 hod. si můžete v zasedací místnosti na obecním úřadě vyrobit vánoční svíčku. S sebou si doneste skleničku nebo jinou vhodnou nádobu.
 2. SDH Vinary zve všechny děti na Mikulášskou diskotéku, která se uskuteční v neděli 6. prosince od 14 hod. na sále. Pro děti jsou přichystány hry a soutěže, drobné občerstvení a mikulášská nadílka. Vstupné dobrovolné.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 11. 2015
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 27. listopadu bude přítomna pouze sestra a v pátek 11. prosince bude ordinace pouze do 10 hodin z důvodu účasti na seminářích.
 2. Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zve na rozsvícení vánočního stromečku, které proběhne tuto neděli 29. listopadu v 17 hodin. Přijďte si s dětmi zazpívat koledy, ochutnat vánoční cukroví a svařené víno a načerpat předvánoční atmosféru.
 3. V pondělí 30. listopadu od 16 hodin se v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě koná informační seminář pro veřejnost „Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji“.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 11. 2015
Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín bude v pondělí 9. listopadu v 9.20 prodávat před hasičárnou husokachny – cena 95 Kč/kg a krůty celé i porcované, cena 85 Kč/kg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 10. 2015
1. SDH Vinary zve všechny děti a dospělé na tradiční lampionový průvod zakončený ohňostrojem. Sraz s lampiony je tento pátek v 18 hod. před obecním úřadem.
2. Ve středu 4. listopadu od 17 hod. se v knihovně uskuteční 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary s tímto navrženým programem: 
    1. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
    2. Záměr pachtu zemědělských pozemků 
    3. Rozpočtové opatření č. 4/2015 
    4. Zpráva o hospodaření obce k 30. 9. 2015 
    5. Prodloužení dohody na VPP 
    6. Organizační záležitosti a různé 
    7. Diskuze 
  Těšíme se na Vaši účast!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. 10. 2015
 1. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin se před hospodou uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
 2. Ve čtvrtek 29. října od 12 do 15 hod. bude v celé obci přerušena dodávka elektřiny.
 3. V sobotu 21. listopadu od 20 hodin se v Dobříkově uskuteční 13. reprezentační ples Mikroregionu Vysokomýtsko. Hraje skupina Knedlo vepřo s Dádou, občerstvení zajistí výborná myslivecká kuchyně. Těšit se můžete na tradičně bohatou tombolu. Bude zajištěna autobusová doprava. Vstupné včetně místenky činí 120 Kč. Kdo se chcete plesu zúčastnit, nahlaste se prosím do 5. listopadu na obecním úřadě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. 9. 2015
 1. Městský úřad Vysoké Mýto vyzývá všechny vlastníky lesů k důkladným a opakovaným kontrolám k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou. Výzva je vyvěšena na úřední desce na hasičárně i na webových stánkách obce.
 2. V úterý 6. října od 7.30 do 11 hod. bude v celé obci přerušena dodávka elektřiny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 9. 2015
 1. Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel bude v pátek 25. září v 10 hod. prodávat před hasičárnou chovné kuřice červené a černé, stáří 23 týdnů, cena 185 Kč/ks.
 2. Připomínám zájemcům o služby kominíka, aby se dnes přišli nahlásit na obecní úřad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 9. 2015
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 18. září, ve čtvrtek 24. září a v pátek 25. září nebude ordinovat z důvodu účasti na semináři. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
 2. Kdo máte zájem o služby kominíka, nahlaste se prosím na obecním úřadě do středy 23. září.
 3. Zdravotní cvičení pod vedením paní učitelky MŠ Stradouň Jany Vačkářové bude probíhat od 23. září každou středu od 19.15 v Jenišovicích v bývalé škole a od 5. října také každé pondělí od 18 hodin v Ostrově v budově OÚ.
 4. Připomínám, že zítra od 18 hodin se v knihovně na obecním úřadě uskuteční 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary. Těšíme se na Vaši účast.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 9. 2015

1.  Ve středu 16. září od 18 hodin se v knihovně na obecním úřadě uskuteční 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary s tímto navrženým programem:

            1.     Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání

            2.     Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Oprava chodníku“

            3.     Žádost o dotaci z POV na r. 2016

            4.     Organizační záležitosti a různé

            5.     Diskuse

2.  SDH Vinary Vás zve na posvícenskou zábavu, která se uskuteční tuto sobotu 12. září od 20 hodin. Během večera proběhne soutěž o nejlepší posvícenský koláč. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v sobotu do 19. hodiny přinese na sál talíř posvícenských koláčů. Vítěz získá hodnotnou cenu.

3.  Kdo máte zájem o jablka z obecních jabloní, dostavte se zítra v 17 hodin před obecní úřad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. 8. 2015
 1. Ve čtvrtek 27. srpna v 10 hod. bude firma Drůbežárna Mírovka, Svoboda-Havel prodávat u hasičárny chovné kuřice - stáří 18-19 týdnů, cena 165-170 Kč/ks. Podrobné informace najdete na plakátu na vývěsce.
 2. MUDr. Serbáková oznamuje, že v úterý 1. září bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Tišlerová.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 8. 2015
Na základě výzvy Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, vydává Obecní úřad Vinary zákaz obecného užívání povrchových vod. Zákaz se týká především napouštění bazénů, zalévání zahrad a umývání aut čerpáním vody z potoka. Dále upozorňujeme na informaci hejtmana Pardubického kraje o zvýšeném nebezpečí požárů. Oba dokumenty najdete na úřední desce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 8. 2015
1.    V pondělí 3. srpna v 10.30 bude Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín prodávat u hasičárny chlazenou drůbež. Více informací naleznete na plakátu na vývěsce.
2.    MUDr. Serbáková dává na vědomí, že od 3. do 14. srpna bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
3.    V sobotu 8. srpna od 18 hodin se v knihovně uskuteční 4. zasedání zastupitelstva obce Vinary s tímto navrženým programem:
        1. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
        2. Hospodaření obce k 30. 6. 2015
        3. Organizační záležitosti a různé
        4. Diskuse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. 7. 2015

SDH Vinary Vás všechny zve na hasičské závody o Vinarský pohár, které se uskuteční v sobotu 18. července od 13 hodin na hřišti. Můžete se těšit na bohaté občerstvení a zajímavé sportovní zážitky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 7. 2015
 1. Ve středu 8. července v 10 hodin bude firma Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel prodávat u hasičárny kuřice hnědé a černé, stáří 13-23 týdnů, cena 135–180 Kč/ks.
 2. V pátek 10. července od 16 hodin se uskuteční sběr papíru, železa a autobaterií. Sběr připravte k cestě před váš dům, hasiči ho odvezou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 6. 2015
 1. V pondělí 29. června od 18 hodin se v knihovně na obecním úřadě uskuteční 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary s tímto navrženým programem: 
    1. Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce a výstavba chodníku podél silnice II/305, obec Vinary“ 
    2. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
    3. Prodej části p.p.č. 570/1, 569/6 a 571 
    4. Dohoda s ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku 
    5. Rozpočtové opatření č. 3/2015 
    6. Organizační záležitosti a různé 
    7. Diskuse
 
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve dnech 29. a 30. června, 1. července a 13. – 21. července bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 6. 2015
 1. Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín bude zítra, tj. v úterý 9. června v 9.40 prodávat před hasičárnou chlazená kuřata celá i porcovaná, cena 55 Kč/kg.
 2. V úterý 16. června v 10 hod. bude firma Drůbežárna Mírovka Svoboda-Havel prodávat u hasičárny chovné kuřice a na objednání rozkrmené krůty. Podrobné informace najdete na plakátu na vývěsce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 6. 2015
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že v úterý 9. června nebude ordinovat z důvodu účasti na semináři. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.
 2. Firma Svoboda Lučice, drůbežárna Mírovka bude v úterý 9. června v 9.40 prodávat před hasičárnou nosné kuřice ve stáří 17 týdnů, barva červená a černá, cena 145 Kč/1 ks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 6. 2015
 1. SDH Vinary zve všechny děti na zábavné odpoledne u příležitosti dětského dne. Sraz je v sobotu 6. června v 15 hodin na hřišti. Na programu je šipkovaná, opékání párků a zábavné hry. Párky na opékání si přineste s sebou, nápoje a drobné občerstvení bude zajištěno. Vstup zdarma.
 2. V těchto dnech probíhá nátěr hracích prvků na dětském hřišti. Prosíme vás, abyste je do úplného zaschnutí barvy nepoužívali.
 3. Žádáme vás, abyste do nádob na tříděný odpad neházeli znečištěné obaly. Zejména se to týká konzerv od krmiva pro psy. Prosíme vás, abyste je nejprve vypláchli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 5. 2015
 1. Starosta SDH Vinary děkuje všem členům sboru, kteří se 16. 5. zúčastnili okrskové soutěže, kterou uspořádal SDH Štěnec v Jenišovicích. Největší potlesk sklidilo družstvo přípravky, mladší žáci obsadili 1. a 3. místo, starší vybojovali 1. místo. Ženy se umístily na 1. a 2. místě a muži i veteráni rovněž na 1. místě. Všem závodníkům gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v dalších soutěžích.
 2. MUDr. Serbáková oznamuje, že ve středu 3. června dopoledne nebude ordinovat z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Akutní případy ošetří MUDr. Kašparová. Odpolední ordinace zůstává beze změny od 13 do 16 hodin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 5. 2015
 1. MUDr. Serbáková oznamuje, že v pátek 15. května nebude ordinovat. MUDr. Bromová ošetří pouze akutní případy.
 2. V úterý 19. května v 10 hod. bude Drůbežárna Mírovka prodávat u hasičárny chovné kuřice a na objednání rozkrmené krůty. Podrobné informace najdete na plakátu na vývěsce.
 3. V úterý 19. května nebudou na obecním úřadě ve Vinarech úřední hodiny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 5. 2015
1. V pondělí 11. května od 18 hodin se v knihovně na obecním úřadě uskuteční 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary s tímto navrženým programem:
    1) Závěrečný účet obce za r. 2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
    2) Výběrové řízení na akci: „Rekonstrukce a výstavba chodníku podél silnice II/305, obec Vinary“
    3) Hospodaření obce k 31. 3. 2015
    4) Záměr obce prodat části p.p.č. 570/1, 569/6 a 571
    5) Dohoda s ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku
    6) Rozpočtové opatření č. 2/2015
    7) Organizační záležitosti, různé
    8) Diskuse
2. V úterý 19. května nebudou na obecním úřadě ve Vinarech úřední hodiny.
3. V sobotu 23. května od 10.20 do 10.40 proběhne u obecního úřadu vakcinace psů. Doočkování bude 27. června v Luži u Betonu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 4. 2015

SDH Vinary Vás zve na pálení čarodějnic ve čtvrtek 30. dubna od 16 hodin na hřišti. Bude pro Vás připraveno občerstvení: grilovaná kýta, točené pivo, alko i nealko.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 4. 2015
 1. Ve čtvrtek 23. dubna v 16 hodin se uskuteční svoz nebezpečného a vekoobjemového odpadu. Za poplatek bude možné odevzdat také pneumatiky.
 2. Paní doktorka Serbáková oznamuje, že v pátek 24. dubna nebude ordinovat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 4. 2015
Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín bude v pátek 17. dubna v 9.40 prodávat před hasičárnou chlazené krůty celé i porcované. Cena 85 Kč/kg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 4. 2015
 1. Tuto sobotu 18. dubna proběhne úklid lesa a okolí naší obce. Sraz dobrovolníků je v 9 hodin před obecním úřadem, kde budou rozdány úklidové pytle a rukavice. Po úklidu bude přichystáno posezení s občerstvením.
 2. Mateřská škola Sluníčko Stradouň oznamuje, že zápis dětí do MŠ na příští školní rok se koná od 20. do 30. dubna.
 3. Paní doktorka Serbáková dává na vědomí, že ve středu 15. dubna je zrušena odpolední ordinace. Ve čtvrtek 16. dubna bude přítomna pouze zdravotní sestra.
 4. Ve čtvrtek 23. dubna v 16 hodin se uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 3. 2015
 1. Připomínáme, že poplatek za odpady je třeba uhradit do 31. března, tzn. v hotovosti dnes nebo příští úterý od 17 do 19 hodin na obecním úřadě nebo převodem na účet. Více informací najdete na vývěsce a na webových stránkách obce.
 2. Dále připomínáme všem dobrovolníkům, kteří se chtějí 18. dubna zapojit do úklidu lesa a okolí naší obce, aby se nahlásili do čtvrtka 26. března na obecním úřadě. Podle nahlášeného počtu nám budou poskytnuty rukavice a pytle na odpad.
 3. Ve čtvrtek 2. dubna od 12.30 do 15 hod. nepůjde v celé obci elektrický proud.
 4. V sobotu 4. dubna od 17 hodin se v obecní hospodě konají kančí hody. K posezení bude hrát harmonikář. Z důvodu omezené kapacity si rezervujte místa u paní hostinské.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 3. 2015
 1. Tuto sobotu 14. března od 16 hodin se na obecním úřadě uskuteční kurz výroby velikonočních vajíček patchworkovou technikou. Bližší informace vám podáme na obecním úřadě.
 2. Naše obec se zapojila do celostátní akce „Ukliďme Česko“, která se uskuteční 18. dubna. Jejím smyslem je zapojit co nejvíce dobrovolníků do úklidu černých skládek. Prosím všechny, kdo nám chtějí pomoci uklidit naši obec, aby se nahlásili na obecním úřadě. Podle nahlášeného počtu nám budou poskytnuty rukavice a pytle na odpad.
 3. Ve čtvrtek 12. března v 11 hodin bude firma Svoboda – Lučice prodávat před hasičárnou nosné kuřice ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá. Cena 140 Kč/1 kus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 3. 2015
1.    V pátek 6. března od 18 hodin se v knihovně na obecním úřadě uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto navrženým programem:
 

1.    Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

2.    OZV obce Vinary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinary

3.    OZV obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce

4.    Jednací řád zastupitelstva obce

5.    Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP

6.    Rozpočtové opatření č. 1/2015

7.    Zpráva velitele JSDHO a projednání stavu požární ochrany obce

8.    Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim

9.    Různé

10.  Diskuse

2.    MUDr. Serbáková dává na vědomí, že v úterý 17. března a v pátek 20. března bude mít dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Bromová.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 2. 2015
 1. Ke kontejnerům za hasičárnu byla umístěna popelnice na kovové obaly. Odkládat do ní můžete např. nápojové plechovky, obaly od konzerv, hliníková víčka od jogurtů, alobal a ostatní drobný kovový odpad. Objemnější kovový odpad bude opět sbírán spolu s papírem nebo je možné ho po domluvě uložit ve stodole.
 2. Ještě jednou připomínáme, že dnes je poslední den na zaplacení poplatku ze psů v hotovosti. Bezhotovostně lze poplatek uhradit do 28. února.
 3. Našel se mobilní telefon, majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 2. 2015
 1. Paní doktorka Serbáková oznamuje, že v pátek 20. února bude mít dovolenou. Zástup zajišťuje MUDr. Bromová - ošetří pouze akutní případy.
 2. Připomínáme, že poplatek za psy je třeba uhradit do 28. února.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 2. 2015

Oznamujeme zájemcům o kurz háčkování, že 1. lekce proběhne tuto sobotu 21. února od 15 hodin v knihovně. Kurz je určen i pro úplné začátečníky a děti. Přineste si s sebou přízi a vhodný háček.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2. 2015

1. Děkuji jménem obecního úřadu a jménem Souškových a Koblížkových všem hasičům i ostatním občanům, kteří se podíleli na likvidaci požáru. Vážím si toho, že v naší malé obci žije tolik lidí ochotných bez váhání pomoci.

2. SDH Vinary zve všechny děti na karneval, který se koná tuto sobotu 7. února od 14 hodin. Dále jste všichni srdečně zváni na hasičský ples od 20 hodin. Své příspěvky do tomboly můžete nosit na sál v pátek v 17 hodin. Hasiči předem děkují.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 1. 2015

Informujeme občany o oznámení koncepce „Národní plán povodí Labe“. Tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce posledního kraje. Podrobnější informace naleznete na úřední desce naší obce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 12. 2014
1. V sobotu 3. ledna se ve Vinarech uskuteční Tříkrálová sbírka.

2. Pojízdná pekárna Včelákov dává na vědomí, že v tomto týdnu přijede až v pátek 2. ledna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 12. 2014
1.  Připomínám, že zítra ve středu 17. prosince od 18 hodin se koná v knihovně veřejné zasedání zastupitelstva obce Vinary. Informace je vyvěšena na ÚD. Těšíme se na Vaši účast!

2.  Dále připomínám, že kalendáře Mikroregionu Vysokomýtsko jsou ode dneška k vyzvednutí na obecním úřadě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 12. 2014
1.  Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín bude v pondělí 15. prosince v 9.30 prodávat před hasičárnou chlazené krůty celé i porcované. Cena 88 Kč/kg.
2.  Kdo jste si objednal kalendář Mikroregionu Vysokomýtsko, můžete si ho vyzvednout na obecním úřadě v úterý v úředních hodinách.

3.  Upozorňuji na změnu autobusového jízdního řádu, platného od 14. prosince. Největší změna se týká ranního spoje do Vysokého Mýta. Autobus odjíždí z Vinar už v 5.08.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 12. 2014

1.  Informuji Vás o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které se uskuteční 17. 12. 2014 od 18 hodin v knihovně na Obecním úřadě ve Vinarech s tímto navrženým programem:

1)       Zpráva o činnosti OÚ a o dění v obci

2)       Příkaz starostky k provedení inventarizace a plán inventur za r.2014

3)       Likvidační komise

4)       Dodatek č. 6 ke smlouvě č. S/05001085/05600155/001/2008 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu

5)       Žádost o opravu cesty na Bětník

6)       Žádost o poskytnutí dotace z rozp. Pard. kraje pro JSDHO na r. 2015

7)       Zpráva o hospodaření v obec. lesích v r. 2014 a rozpočet na r. 2015

8)       Návrh rozpočtu obce Vinary na r. 2015

9)       Návrh rozpočtového výhledu obce Vinary na r. 2016 a 2017

10)     Rozpočtové opatření č. 4/2014

11)     Různé

12)     Diskuse

2.  Sbor pro občanské záležitosti pořádá v sobotu 13. prosince od 14 hodin v zasedací místnosti předvánoční posezení pro důchodce. Od 17 hodin              zveme všechny vinarské občany do kulturního domu. Děti vám zahrají pohádku Perníková chaloupka.

3.  Kdo máte zájem o kalendář Mikroregionu Vysokomýtsko s historickými fotografiemi, nahlaste se prosím do čtvrtka 11. prosince na obecním úřadě.          Cena jednoho kalendáře je 60 Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 11. 2014

Oznamujeme občanům, že v sobotu 29. listopadu ve 14 hodin se na obecním úřadě koná

DÍLNA NA VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ,

kterou povede paní Faltusová. Bude zajištěno malé občerstvení. Prosíme občany, kteří by si věnec chtěli vyrobit, aby se přihlásili na OÚ do pondělí 24. listopadu. Budeme vybírat 100 Kč na 1 věnec na nákup materiálu. Případný přeplatek se bude vracet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------