Obecní knihovna

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu.

Navštívit ji můžete každé liché úterý od 18 do 19 hodin, příp. po domluvě i jindy. 

Vedle stálého knihovního fondu si můžete vybrat ze zajímavých knih poskytnutých Městskou knihovnou v Chrudimi v rámci Výpůjčního fondu. 

Těší se na Vás knihovnice Romana Hrubešová.