Aktualizované informace OÚ Vinary

25.03.2020 23:11

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám přehled aktuálně platných opatřeních, která mají přispět k omezení šíření nákazy koronavirem. Platí na území celé ČR, tedy i ve Vinarech:

  • Od 12. 3. platí nouzový stav, který umožňuje vládě snáze přijímat krizová opatření.
  • Od 14. 3. od 6.00 do 1. 4. do 6.00 platí zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami prodejen potravin, drogerií, lékáren apod., je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.
  • Od 16. 3. od 00.00 do 1. 4. do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou a osobami blízkými, nezbytně nutnými nákupy, cest do zdravotnických zařízení apod. Dále vláda nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s uvedenými výjimkami. Nařizuje také omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru - platí i pro kontakty mezi dětmi, které nežijí ve společné domácnosti.
  • Od 18. 3. od 00.00 došlo opatřením hejtmana Pardubického kraje u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi.
  • Od 19. 3. od 00.00 platí nařízení vlády, které zakazuje všem osobám pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – roušek, respirátorů, šátků, šál apod.
  • Vláda zakazuje od 25. 3. v době od 8.00 do 10.00 přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží ostatním osobám mimo seniory a držitele průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Týká se prodejen s prodejní plochou nad 500 m2. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Při kontaktu s ostatními osobami je nutné dodržovat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Dodržujte prosím tato opatření, hrozba šíření koronaviru se netýká jen velkých měst, ale bohužel může být velkým problémem i u nás. I když se tu téměř všichni známe, nikdy si nemůžeme být jisti, kdo se kde s kým potkal. Téměř v každé rodině je alespoň jeden člen, který musí i za této krizové situace pracovat a přijde do kontaktu i s jinými osobami. Než se příznaky projeví, pár dní to trvá, ale právě v té době je člověk nejvíce infekční. Navíc děti jsou ve spoustě případů přenašeči bez příznaků. Buďme ohleduplní zejména k našim starším spoluobčanům, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou.

 

Poplatky za popelnice a psy

Pokud ještě nemáte poplatky zaplacené, pošlete prosím platbu bezhotovostně na číslo účtu 114 530 63 39/0800, jako VS uveďte vaše číslo popisné. Pokud nemáte tuto možnost, vyčkejte prosím s placením, dokud krizové období nepomine.

Obecní úřad bude do odvolání fungovat v omezeném režimu, tzn. že nebudou úřední hodiny pro veřejnost. Pokud budete potřebovat něco neodkladně vyřídit, zavolejte mi (773232555) nebo pošlete e-mail (obec.vinary@tiscali.cz).

Jsme bohužel nuceni zrušit také tyto plánované akce:

Ukliďme Česko – 28. března

Výroba velikonočních dekorací – 29. března

Zájezd na muzikál – 4. dubna – vstupenky budou vyměněny za náhradní termín, až budu vědět více, budu Vás informovat.

 

Nabídka roušek

Minulý týden jsme Vám nabídli doma šité roušky zhotovené vinarskými dobrovolnicemi. Moc děkuji hlavně paní Fatusové a paní Kotlářové. Ještě nám několik roušek zbylo, na vyzvednutí se můžete domluvit na tel. 773 232 555.

 

Informace pro osoby starší 70 let

Vláda doporučila osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Respektujte prosím ve vlastním zájmu toto doporučení.

S ostatními záležitostmi jako jsou nákupy potravin, drogerie, léků apod. Vám jistě rádi pomohou Vaši blízcí či známí, případně se neváhejte obrátit na obecní úřad - volejte prosím na telefonní číslo 773 232 555. Domluvíme se, jak bychom Vám mohli pomoci.

Informujeme Vás také o možnosti obrátit se na Linku důvěry v Ústí nad Orlicí, která je schopna nonstop poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci na telefonním čísle 465 52 42 52, nebo na e-mailové adrese: napis@linkaduveryuo.cz. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v jakékoliv nesnadné chvíli. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.

Česká televize spustila od pondělí 23. března nový televizní kanál určený pro starší diváky, kterým je v současné době doporučováno zdržovat se ve svých domovech.

 

Přeji Vám všem hodně pozitivní energie do dalších dní!

Pavlína Šrůtová, starostka obce

Zpět