Aktuální informace Obecního úřadu Vinary

18.03.2020 22:59

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice vydala vláda v předchozích dnech několik opatření, která mají přispět k omezení šíření nákazy koronavirem. Zde jsou ty nejzásadnější z nich. Platí na území celé ČR, tedy i ve Vinarech:

  • Od 12. 3. platí nouzový stav, který umožňuje vládě snáze přijímat krizová opatření.
  • Od 14. 3. od 6.00 do 24. 3. do 6.00 platí zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami prodejen potravin, drogerií, lékáren apod., je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.
  • Od 16. 3. od 00.00 do 24. 3. do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou a osobami blízkými, nezbytně nutnými nákupy, cest do zdravotnických zařízení apod. Dále vláda nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s uvedenými výjimkami. Nařizuje také omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru - platí i pro kontakty mezi dětmi, které nežijí ve společné domácnosti.
  • Od 18. 3. od 00.00 došlo opatřením hejtmana Pardubického kraje u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi.
  • Od 18. 3. od 18.00 do odvolání (nejdéle do doby trvání nouzového stavu) platí opatření hejtmana Pardubického kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest do zdravotnických zařízení a lékáren, prostředků hromadné dopravy, prodejen pošt, bank, sociálních a školských zařízení.
  • Zároveň od 19. 3. od 00.00 platí nařízení vlády, které zakazuje všem osobám pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – roušek, respirátorů, šátků, šál apod.
  • Vláda zakazuje od 19. 3. v době od 10.00 do 12.00 přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, drogerie a lékáren ostatním osobám mimo seniory nad 65 let, samozřejmě kromě majitelů a zaměstnanců prodejny.

 

Dodržujte prosím tato opatření, hrozba šíření koronaviru se netýká jen velkých měst, ale bohužel může být velkým problémem i u nás. I když se tu téměř všichni známe, nikdy si nemůžeme být jisti, kdo se kde s kým potkal. Téměř v každé rodině je alespoň jeden člen, který musí i za této krizové situace pracovat a přijde do kontaktu i s jinými osobami. Než se příznaky projeví, pár dní to trvá, ale právě v té době je člověk nejvíce infekční. Navíc děti jsou ve spoustě případů přenašeči bez příznaků. Buďme ohleduplní zejména k našim starším spoluobčanům, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou.

 

Poplatky za popelnice a psy

Pokud ještě nemáte poplatky zaplacené, pošlete prosím platbu bezhotovostně na číslo účtu 114 530 63 39/0800, jako VS uveďte vaše číslo popisné. Pokud nemáte tuto možnost, vyčkejte prosím s placením, dokud krizové období nepomine.

Obecní úřad bude do odvolání fungovat v omezeném režimu, tzn. že nebudou úřední hodiny pro veřejnost. Pokud budete potřebovat něco neodkladně vyřídit, zavolejte mi (773232555) nebo pošlete e-mail (obec.vinary@tiscali.cz).

Jsme bohužel nuceni zrušit také tyto plánované akce:

Ukliďme Česko – 28. března

Výroba velikonočních dekorací – 29. března

Zájezd na muzikál – 4. dubna – vstupenky budou vyměněny za náhradní termín, až budu vědět více, budu Vás informovat.

 

Nabídka roušek

Jistě jste zaznamenali, že v posledních týdnech jsou roušky a respirátory vykoupeny. Nejen seniorům, ale i ostatním občanům, v jejichž možnostech není si roušku zhotovit, zdarma nabízíme doma šité roušky. Volejte nebo pište SMS (773 232 555), kolik roušek potřebujete. Moc děkuji dobrovolnicím, které se pustily do šití, a pokud byste nám chtěl ještě někdo s šitím pomoci, budeme jedině rádi.

 

Informace pro osoby starší 70 let

Vláda doporučila osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Respektujte prosím ve vlastním zájmu toto doporučení.

S ostatními záležitostmi jako jsou nákupy potravin, drogerie, léků apod. Vám jistě rádi pomohou Vaši blízcí či známí, případně se neváhejte obrátit na obecní úřad - volejte prosím na telefonní číslo 773 232 555. Domluvíme se, jak bychom Vám mohli pomoci.

Informujeme Vás také o možnosti obrátit se na Linku důvěry v Ústí nad Orlicí, která je schopna nonstop poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci na telefonním čísle 465 52 42 52, nebo na e-mailové adrese: napis@linkaduveryuo.cz. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v jakékoliv nesnadné chvíli. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.

Česká televize spustí od pondělí 23. března nový televizní kanál určený pro starší diváky, kterým je v současné době doporučováno zdržovat se ve svých domovech.

 

Přeji Vám všem hodně pozitivní energie do dalších dní!

Pavlína Šrůtová, starostka obce

 

Zpět