Beseda o domovních čistírnách odpadních vod

15.07.2020 08:33

Zveme všechny obyvatele a majitele nemovitostí ve Vinarech na besedu s odborníkem na téma domovních čistíren odpadních vod. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 16. července od 17.30 na sále kulturního domu.

Zpět