Důležitá informace pro vlastníky lesa

15.11.2019 08:15

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů informuje všechny vlastníky, které postihla na jejich lesním majetku kůrovcová kalamita, že Ministerstvo zemědělství uveřejnilo finální podobu zásad dotačního programu pro poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Příjem žádostí se předpokládá v týdnu od 11. 11. 2019 u příslušných krajských úřadů.

Pravidla čerpání příspěvku a způsob podání žádosti jsou uveřejněny na internetových stránkách MZe, viz  http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-na-kurovcove/

Odbor životního prostředí

Zpět