Informace na úřední desce

20.09.2017 23:33

Na úřední desku byly vloženy nové informace: Obecní úřad Vinary - Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Údaje o nemovitostech s nedostatečně identiikovaným vlastníkem, Obec Vinary - Rozpočtové opatření č. 5/2017.

Zpět