Informace na úřední desce

16.12.2021 21:25

Na úřední desku byly vloženy nové dokumenty: Obec Vinary - Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Zpět