Informace na úřední desce

29.12.2011 20:57

Na úřední desku byla vložena nová informace: Obec Vinary - Záměr obce Vinary prodat pozemek parc. č. 79/1 díl a.

Zpět