Informace na úřední desce

07.05.2014 21:51

Na úřední desku byly přidány nové dokumenty: Obec Vinary - Informace o konání 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vinary; Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje PK - aktualizace č. 1; Obecní úřad Vinary - Oznámení občanům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu; Obec Vinary u Nového Bydžova - Pozvánka na 6. setkání občanů Vinar.

Zpět