Informace na úřední desce

08.01.2015 22:22

Na úřední desku byla vložena informace Ministerstva životního prostředí o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe".

Zpět