Informace na úřední desce

15.12.2015 21:27

Na úřední desku byla vložena nová informace: Obec Vinary - Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zpět