Informace občanům

06.12.2013 16:07

INFORMACE OBČANŮM !!!!

1.  Žádáme občany, kteří mají zájem o kominické práce, aby se nahlásili během

     příštího týdne na obecním úřadě z důvodu objednání kominíka.

 

2. SDH Vinary zve všechny děti na Mikulášskou diskotéku, která se koná 7. pro-

    since 2013 od 16.00 hodin v místním sále KD.

 

3. Sbor pro občanské záležitosti a Obecní úřad ve Vinarech srdečně zve

    všechny důchodce na „ Předvánoční posezení „ připravované na neděli 8. pro-

    since 2013 od 14.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Ve Vinarech dne 6. 12. 2013

 

Zdeňka Plšková, starostka

  

     

Zpět