Místní poplatky v roce 2020

05.01.2020 22:05

Informace o místních poplatcích v roce 2020

POPLATEK ZA ODPADY

V roce 2020 činí základní sazba poplatku za svoz odpadu 500 Kč na jednu fyzickou osobu přihlášenou v obci Vinary a 500 Kč za stavbu, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

Snížená sazba poplatku činí 250 Kč a platí pro poplatníka, který:

  • v r. 2020 nedovrší 15 let,
  • je nezaopatřeným dítě, které se nepřetržitě připravuje na výkon budoucího povolání (je třeba doložit potvrzením ze školy), a v r. 2020 nedovrší 26 let, a
  • v r. 2020 dovrší věku 75 a více let.

Poplatek je splatný do 31. března 2020. Uhradit ho můžete na obecním úřadě v úředních hodinách (úterý 17-19) nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

Více viz. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psa platí držitel psa, kterým je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Sazba poplatku činí 80 Kč za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba poplatku 120 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2020, uhradit ho můžete na OÚ v úředních hodinách (úterý 17-19) nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

Více viz. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

 

Děkujeme za včasné uhrazení místních poplatků.

Zpět