Možnost podepsání petice

01.11.2011 22:27

Na obecním úřadě je možné podepsat Petici proti zvyšování DPH v oblastech potravin, léčiv, lázeňské péče, knih, vzdělávacích učebnic a tiskovin a proti zvyšování cen elektrické energie a plynu. Tuto petici organizuje republiková rada Sdružení dárců krve v České republice. Petice není organizována Obecním úřadem Vinary!

Kdo máte zájem petici podepsat, můžete tak učinit do 8. listopadu 2011 na obecním úřadě.

Zpět