Nový dokument na úřední desce

21.08.2013 01:15

Na úřední desku byla vložena Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce - oprava chodníku podél silnice II/305 v obci Vinary.

Zpět