Omezení veřejné dopravy od 28. 3. 2020

25.03.2020 18:47

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 dojde k redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem. 

Omezení dopravy budou následující: 

a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích, 

b) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích, 

c) počínaje dnem 30. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě v pracovních dnech.

Zpět