Poplatky vybírané OÚ na rok 2011

13.01.2011 20:08

POPLATEK ZA ODPADY

Poplatek za svoz odpadu činí v roce 2011 490,- Kč na jednu osobu trvale bydlící a 490,- Kč na jeden rekreační objekt. Poplatek je splatný do 31.března 2011 a můžete ho uhradit v úředních hodinách (tj. každé úterý od 17 do 19 hodin) na obecním úřadě, příp. bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny č. 1145306339/0800.

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na územním obvodu obce Vinary. Sazba poplatku v roce 2011 činí 80,- Kč za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba poplatku 120,- Kč. Splatnost poplatku je nejpozději do konce února 2011, forma úhrady viz. poplatek za odpady.

Zpět