Poplatky vybírané OÚ na rok 2012

16.01.2012 17:26

 

POPLATEK ZA ODPADY

Poplatek za svoz odpadu činí v roce 2012 490,- Kč na jednu osobu trvale bydlící a 490,- Kč na jeden rekreační objekt. Poplatek je splatný do 31.března 2012 a můžete ho uhradit v úředních hodinách (tj. každé úterý od 17 do 19 hodin) na obecním úřadě, příp. bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte své číslo popisné.

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na územním obvodu obce Vinary. Sazba poplatku v roce 2012 činí 80,- Kč za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba poplatku 120,- Kč. Splatnost poplatku je nejpozději do konce února 2012, forma úhrady viz. poplatek za odpady.

 

Zpět