Setkání Vinaráků

29.06.2017 00:54

 

V sobotu 17. června jsme ve Vinarech u Vysokého Mýta uspořádali setkání občanů obcí se shodným názvem – Vinary. 

Tohoto již 7. setkání se zúčastnilo celkem zhruba 40 Vinaráků od Nového Bydžova a z městské části Přerova. Po přivítání starostkou obce Pavlínou Šrůtovou pozdravila hosty také bývalá starostka Zdeňka Plšková, která stála u zrodu této tradice – první setkání proběhlo v roce 2004 na stejném místě jako letos. Poté krátce vystoupili místostarosta Vinar u Nového Bydžova Pavel Špinka a členka osadního výboru městské části Přerov Šárka Vodáková. Představitelé obcí, sborů dobrovolných hasičů a zahrádkářů si následně předali pamětní dárky.

Pozornost přítomných upoutalo vystoupení mladých hasičů SDH Vinary, kteří předvedli požární útok, štafetu požárních dvojic a běh na 60 m s překážkami.

Poté jsme se přesunuli do sousední obce Vraclav, kde nás čekala zajímavá a poutavá prohlídka historických památek obce. Kolem druhé hodiny jsme v motorestu ve Stradouni poobědvali řízek s bramborovým salátem a vrátili se zpět na hřiště do Vinar k volné zábavě.

V podvečer jsme na sále kulturního domu zhlédli divadelní představení Robin Hood v podání Základní umělecké školy Luže, které mělo u diváků velký úspěch.

Hosté se dobře bavili až do pozdních hodin na taneční zábavě za hudebního doprovodu Viva Music.

Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravách setkání – členkám sboru pro občanské záležitosti, zastupitelům, sboru dobrovolných hasičů a ostatním aktivním občanům, zejména pak ženám, které napekly cukroví a koláčky, připravily chlebíčky a výborně zajistily obsluhu hostů.

Těšíme se na příští setkání, které by se mělo uskutečnit u Přerova.

 

 fotogalerie 

Zpět