Splatnost místních poplatků

01.06.2020 20:27

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za odpady) a místní poplatek ze psů na rok 2020 je třeba uhradit do 30. června t.r. Splatnost byla prodloužena vzhledem k epidemiologické situaci předchozích měsíců. 

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úterý od 17 do 19 hodin nebo bezohtovostním převodem na účet číslo 114 530 6339/0800, jako variabilní číslo uveďte číslo popisné Vašeho domu.

Děkujeme za včasnou úhradu místních poplatků.

Zpět