Splatnost poplatku ze psa

17.02.2015 20:52

Upozorňujeme na blížící se splatnost poplatku ze psa. Tento poplatek je třeba uhradit do 28. února 2015 v hotovosti v úředních hodinách nebo bezhotovostně převodem na účet u České spořitelny, a.s.: 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Poplatek činí 80 Kč za jednoho psa, 120 Kč za každého dalšího psa téhož držitele. 

Splatnost poplatku za svoz odpadu je 31. března 2015.

Zpět