Tříkrálová sbírka

06.01.2011 21:31

V sobotu 8.1.2011 proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka.

Koledníci budou procházet naší obcí, zastavovat se u každého domu a můžete jim přispět do zapečetěné kasičky MU Luže.

Sbírka se koná pod patronací Charity ČR, Farní charita Luže.

Zpět