Shrnutí změn v odpadovém hospodářství obce Vinary od 1.1.2022

29.12.2021 14:22

Přinášíme Vám souhrn nejdůležitějších změn v odpadovém hospodářství naší obce, o kterých jste již byli informováni v průběhu letošního roku zejména prostřednictvím zpravodaje a na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.

- výše poplatku za popelnice - nebude se platit jednotná částka (dosud 500 Kč, příp. 250 Kč po slevě), ale částka odvíjející se od počtu vyvezených popelnic. Sazba za 1 litr kapacity popelnice je 0,50 Kč a minimální základ na měsíc a osobu (příp. objekt, ve kterém nikdo nebydlí) byl stanoven na 50 l.

- poplatek se týká nejen osob s trvalým bydlištěm ve Vinarech, ale také osob, které zde skutečně bydlí, i když jsou hlášeni v jiné obci. Tam by poplatek již platit neměli. Naopak osoby s trvalým pobytem ve Vinarech, které bydlí v jiné obci, již nebudou poplatek ve Vinarech platit. Dále se podobně jako dosud týká poplatek vlastníků nemovitostí, ve kterých nemá nikdo bydliště.

- splatnost poplatku je stanovena na 28. února následujícího roku podle skutečného počtu vyvezených popelnic v daném roce. V roce 2022 se tedy nebude vybírat poplatek za odpady.

- čipování popelnic - proběhne v lednu 2022, poté budou vyváženy pouze očipované popelnice! O termínu čipování budete včas informováni.

- nahlášení počtu popelnic k očipování - do schránek jste obdrželi informace a formulář. Pokud někdo neobdržel, můžete si ho stáhnout zde. Prosíme o včasné odevzdání.

- přesné informace naleznete v obecně závazných vyhláškách

       č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

       č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Pokud byste měli jakékoli dotazy či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Zpět