Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace www.obecvinary.cz obsahuje informace související s výkonem veřejné správy.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.obecvinary.cz