PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

Obec Vinary se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky: www.obecvinary.cz

 

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s uvedenými předpisy, s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodů a výjimek uvedených níže.

 

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

U fotografií zveřejněných v minulosti chybí alternativní text.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 19. 9. 2020 vlastním posouzením subjektu veřejného sektoru s využitím zákona č. 99/2019 Sb., metodického pokynu Ministerstva vnitra ČR k tomuto zákonu, normy EN301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaného standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Prohlášení bylo revidováno dne 19. 9. 2020.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Cílem obce je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. 

Správcem a provozovatelem webových stránek je obec Vinary. K poskytnutí zpětné vazby k přístupnosti těchto webových stránek využijte následující kontakty:

 

adresa:                 Obec Vinary, Vinary 67, 538 63

telefon:                469 674 261, 773 232 555

e-mail:                 obec.vinary@tiscali.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz