Vyhlášky obce Vinary

Seznam obecně závazných vyhlášek obce Vinary platných k 1. 1. 2022:

 

Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2021

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 

Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 1/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 

Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 3/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2019

o místním poplatku ze psů.

 

Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015,

kterou se vydává Požární řád obce.

 

Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 1/2014

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

 

Nařízení obce Vinary č. 1/2013 - Tržní řád

kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na celém území obce Vinary.

 

Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2012

o symbolech obce Vinary a jejich užívání.

 

Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 1/2012

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.


Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 5/2011

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.