Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 
 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

rok 2021
 
rok 2020
 
rok 2019
 
rok 2018