Program rozvoje obce

Zastupitelstvo obce Vinary schválilo 17. prosince 2020 dokument Program rozvoje obce Vinary na roky 2021-2028 (PDF, 3,51 MB).