Rozpočet obce Vinary na rok 2012

 

PŘÍJMY
Daňové příjmy 1 034 000,-
Nedaňové příjmy       65 900,-
Přijaté transfery        60 100,-
PŘÍJMY CELKEM 1 160 000,-
   
VÝDAJE
Běžné výdaje     889 500,-
    Pěstební činnost       45 200,-
    Silnice       15 000,-
    Zájmová činnost v kultuře       29 000,-
    Ostatní záležitosti kultury       23 000,-
    Sport. zařízení v obci         3 000,-
    Veřejné osvětlení           23 000,-
    Komunální služby         1 600,-
    Sběr a odvoz odpadů       85 000,-
    Péče o vzhled obce a veř. zeleň       37 000,-
    SDH       35 000,-
    Zastupitelstvo obce     273 000,-
    Činnost místní správy     300 200,-
    Obec. výdaje z fin. operací         6 000,-
    Služby peněžních ústavů       13 500,-
Kapitálové výdaje     250 000,-
    Pozemky       60 000,-
    Oprava KD       80 000,-
    Výstavba chodníků     110 000,-
VÝDAJE CELKEM  1 139 500,-
Splátka úvěru       20 500,-

  

 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Vinary dne 19.12.2011. 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce od 3.12.2011 do 19.12.2011.