Rozpočet obce Vinary na rok 2013

 

PŘÍJMY
Daňové příjmy 1 239 500
Nedaňové příjmy      24 600
Přijaté transfery      54 400
Příjmy celkem 1 318 500

 

 

VÝDAJE
Běžné výdaje   968 500
   Pěstební činnost       18 000
   Silnice 15 000
   Zájmová činnost v kultuře 28 000
   Ostatní záležitosti kultury 31 500
   Sportovní zařízení v obci 3 000
   Veřejné osvětlení 21 000
   Komunální služby 1 600
   Sběr a odvoz odpadů 85 000
   Péče o vzhled obce a veř. zeleň 29 000
   SDH 35 000
   Zastupitelstvo obce 272 500
   Činnost místní správy 230 200
   Rezervy 166 200
   Obecní výd. z fin. operací 1 000
   Služby peněž. ústavů 13 500
   Vratka volby 18 000
Kapitálové výdaje 350 000
   Výstavba chodníků 300 000
   Pozemky 50 000
Výdaje celkem 1 318 500

 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Vinary č. 7/2012 ze dne 20. 12. 2012.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Vinary od 4. 12. 2012 do 20. 12. 2012.