Rozpočet obce Vinary na rok 2014

PŘÍJMY

daňové příjmy  
daň z příjmu FO ze závislé činnosti 200 000
daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti 3 000
daň z příjmu FO z kapitálových výnosů - zvláštní sazba 26 000
daň z příjmu PO 240 000
DPH 510 000
poplatek za likvidaci kom. odpadu 61 000
poplatek ze psů 3 200
daň z nemovitostí 170 000
odvod výtěžku z provozu loterií 5 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 218 200
   
nedaňové příjmy  
pronájem majetku - stoly, židle 2 000
pronájem nebytových prostor - hospoda 12 000
pronájem sálu KD 3 000
příspěvky ASEKOL za třídění odpadu 4 000
pronájem ost. nemovitostí - zasedací místnost OÚ 1 000
příjmy z úroků z BÚ 500
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 22 500
   
dotace  
na státní správu 54 400
DOTACE CELKEM 54 400
   

PŘÍJMY CELKEM

1 295 100

 

VÝDAJE

běžné výdaje  
služby, komunikace, zimní údržba 50 000
plyn KD 10 000
elektrická energie KD 7 000
DPP kultura 20 000
kult. komise - provozní materiál 3 000
služby kultury 2 000
pohoštění kult. komise - posezení 2 000
věcné dary, dárkové balíčky, hračky 10 000
sport, hřiště 30 000
elektrická energie - veřejné osvětlení 20 000
členské příspěvky Mikroregionu 2 000
odpady 70 000
ochranné pomůcky 1 500
veř. prostranství - materiál 4 000
úprava veř. prostranství 60 000
PHM - zeleň 8 000
DPP - SDH 12 000
odměny zastupitelů 352 000
odvod ZP 32 000
cestovné 1 000
platy ostatní 58 000
ost. osobní výdaje, DPP 5 000
odvod SP za zaměstnavatele 14 500
odvod ZP za zaměstnavatele 5 200
časopisy, knihy, ... 1 000
kancelářské potřeby, ost. materiál 25 000
plyn - OÚ 35 000
elektrická energie - OÚ 12 000
služby pošt 1 000
telefonní poplatky 20 000
služby - servis PC, internet, PVT, opravy 40 000
rezervy 8 600
služby bank 5 000
pojištění budov 15 000
vratky volby 11 300
nákup DHDM 5 000
lesy 50 000
opravy nebyt. prostor 30 000
opravy v KD 110 000
úprava hřiště 20 000
dětské hřiště 10 000
oprava chodníků 100 000
sekačka 17 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 295 100
   
VÝDAJE CELKEM 1 295 100

 

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vinary č. 8/2013 ze dne 18. 12. 2013.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Vinary od 27. 11. 2013 do 13. 12. 2013.