Rozpočet obce Vinary na rok 2015

 

PŘÍJMY

daňové příjmy 1 338 200
daň z příjmu FO ze záv. činnosti 250 000
daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 3 000
daň z příjmu FO z kap.výn.zvl.sazby 28 000
daň z příjmu PO 250 000
DPH 570 000
poplatek likvidace kom.odpadu 60 000
poplatek ze psů 3 200
daň z nemovitostí 170 000
odvod výtěžku z provozu loterií 4 000
nedaňové příjmy 27 000
pronájem majetku - stoly, židle, ... 1 500
pronájem nebyt. prostor - hospoda 12 000
pronájem sálu KD 6 500
příspěvky - třídění odpadu 6 000
pronájem ost.nemov.-zased. místnost OÚ 1 000
dotace na výkon státní správy 54 400

PŘÍJMY CELKEM

1 419 600

 

VÝDAJE

běžné výdaje  
silnice, ost. záležitosti pozemních komunikací 205 000
zájmová činnost v kultuře 42 000
ostatní záležitosti kultury 37 000
sportovní zařízení v majetku obce 40 000
nebytové hospodářství 40 000
veřejné osvětlení 20 000
územní rozvoj j.n. 2 000
sběr a svoz komun. odpadů 82 000
péče o vzhled obce 113 000
PO dobrovolná část 42 000
zastupitelstva obcí 403 500
činnost místní správy 354 900
služby peněžních ústavů 5 000
pojištění 15 000
fin. vypořádání min. let 18 200
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 419 600
   
VÝDAJE CELKEM 1 419 600

 

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vinary č. 9/2014 ze dne 17. 12. 2014.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Vinary od 1. 12. 2014 do 17. 12. 2014.