Rozpočet obce Vinary na rok 2018

 
PŘÍJMY:  
    daňové příjmy 1.784.200,00   Kč
    nedaňové příjmy 118.400,00   Kč
    dotace výkon veř.spr. 60.900,00   Kč
   
Příjmy celkem 1.963.500,00   Kč
   
VÝDAJE:  
Běžné výdaje  
1031   Lesy 194.000,00   Kč
2219   Silnice, ost. zál.pozem. komunikací 5.000,00   Kč
3314   Činnosti knihovnické 2.000,00   Kč
3392   Zájmová činnost kultura 35.000,00   Kč
3399   Ost. zál. kult. 340.000,00   Kč
3421   Využ. vol. času dětí 50.000,00   Kč
3613   Nebytové hospodářství 189.400,00   Kč
3639   Veřejné osvětlení 70.000,00   Kč
3631   Územní rozvoj j.n. 2.000,00   Kč
3721   Sběr a svoz nebezp.odpadů 20.000,00   Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadů 70.000,00   Kč
3726   Ost. odpady 5.000,00   Kč
3745   Péče o vzhled obcí 107.000,00   Kč
5212   Ochrana obyvatelstva 2.000,00   Kč
5512   PO dobrovolná část 95.000,00   Kč
6112   Zastupitelstva obcí 471.000,00   Kč
6171   Činnost místní správy 269.500,00   Kč
6310   Služby pen. ústavů 5.500,00   Kč
6320   Pojištění 20.000,00   Kč
6402   Fin. vypoř. minulých let 11.100,00   Kč
Běžné výdaje celkem 1.963.500,00  Kč
Výdaje celkem                       1.963.500,00  Kč
   
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Vinary č. 01/05/2017 za dne 14. 12. 2017.
Zveřejněno na úřední desce obce Vinary od 27. 11. 2017 do 14. 11. 2017, vč. elektronické.