Rozpočet obce Vinary na rok 2019

 
PŘÍJMY:  
    daňové příjmy 1.969.000,00   Kč
    nedaňové příjmy 220.600,00   Kč
    dotace výkon veř.spr. 65.400,00   Kč
   
Příjmy celkem 2.255.000,00   Kč
   
VÝDAJE:  
Běžné výdaje  
1031   Pěstební činnost 278.000,00   Kč
2219   Silnice, ost. zál.pozem. komunikací 5.000,00   Kč
3314   Činnosti knihovnické 3.500,00   Kč
3399   Ost. zál. kult. 90.000,00   Kč
3421   Využ. vol. času dětí 120.000,00   Kč
3613   Nebytové hospodářství 400.000,00   Kč
3639   Veřejné osvětlení 20.000,00   Kč
3631   Územní rozvoj j.n. 59.000,00   Kč
3721   Sběr a svoz nebezp.odpadů 20.000,00   Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadů 85.000,00   Kč
3726   Ost. odpady 10.000,00   Kč
3745   Péče o vzhled obcí 225.000,00   Kč
5212   Ochrana obyvatelstva 2.000,00   Kč
5512   PO dobrovolná část 110.000,00   Kč
6112   Zastupitelstva obcí 483.000,00   Kč
6171   Činnost místní správy 280.200,00   Kč
6310   Služby pen. ústavů 5.500,00   Kč
6320   Pojištění 20.000,00   Kč
6402   Fin. vypoř. minulých let 38.800,00   Kč
Běžné výdaje celkem 2.255.000,00  Kč
Výdaje celkem                       2.255.000,00  Kč
   
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Vinary č. 01/07/2018 ze dne 29. 12. 2018.
Zveřejněno na úřední desce obce Vinary od 13. 12. 2018 do 29. 12. 2018, vč. elektronické.