Rozpočet obce Vinary na rok 2020

PŘÍJMY:  
    daňové příjmy 2.101.000,00   Kč
    nedaňové příjmy 408.900,00   Kč
    dotace výkon veř.spr. 68.100,00   Kč
   
Příjmy celkem 2.578.000,00   Kč
   
VÝDAJE:  
Běžné výdaje  
1031   Pěstební činnost 500.000,00   Kč
2219   Silnice, ost. zál.pozem. komunikací 30.000,00   Kč
3314   Činnosti knihovnické 3.000,00   Kč
3399   Ost. zál. kult. 573.000,00   Kč
3421   Využ. vol. času dětí 20.000,00   Kč
3613   Nebytové hospodářství 50.000,00   Kč
3639   Veřejné osvětlení 30.000,00   Kč
3631   Územní rozvoj j.n. 12.000,00   Kč
3721   Sběr a svoz nebezp.odpadů 20.000,00   Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadů 90.000,00   Kč
3726   Ost. odpady 15.000,00   Kč
3745   Péče o vzhled obcí 190.000,00   Kč
5212   Ochrana obyvatelstva 2.000,00   Kč
5512   PO dobrovolná část 88.000,00   Kč
6112   Zastupitelstva obcí 523.000,00   Kč
6171   Činnost místní správy 390.000,00   Kč
6310   Služby pen. ústavů 5.600,00   Kč
6320   Pojištění 20.000,00   Kč
6402   Fin. vypoř. minulých let 16.400,00   Kč
Běžné výdaje celkem 2.578.000,00  Kč
Výdaje celkem                       2.578.000,00  Kč
   
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Vinary č. 01/04/2019 ze dne 16. 12. 2019.
Zveřejněno na úřední desce obce Vinary od 29. 11. 2019 do 16. 12. 2019, vč. elektronické.