Rozpočet obce Vinary na rok 2022

 
PŘÍJMY:
daňové příjmy 1.735.300,00 Kč
nedaňové příjmy 245.900,00 Kč
dotace výkon veř. spr. 70.800,00 Kč
Příjmy celkem 2.052.000,00 Kč
VÝDAJE:
Běžné výdaje
1031 Pěstební činnost 170.000,00 Kč
2219 Silnice, ost. zál. pozem. komunikací 5.000,00 Kč
2321 DČOV 567.000,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické 3.000,00 Kč
3399 Ost. zál. kult. 100.000,00 Kč
3421 Využ. vol. času dětí 10.000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 10.000,00 Kč
3639 Veřejné osvětlení 45.000,00 Kč
3631 Územní rozvoj j.n. 17.000,00 Kč
3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 25.000,00 Kč
3722 Sběr a svoz kom. odpadů 95.000,00 Kč
3726 Ost. odpady 18.000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí 100.800,00 Kč
5212 Krizová opatření 2.000,00 Kč
5512 PO dobrovolná část 40.000,00 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 523.000,00 Kč
6171 Činnost místní správy 280.000,00 Kč
6310 Služby pen. ústavů 5.000,00 Kč
6320 Pojištění 20.000,00 Kč
6402 Fin. vypoř. minulých let 16.200,00 Kč
Běžné výdaje celkem 2.052.000,00 Kč
Výdaje celkem 2.052.000,00 Kč
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce Vinary vč. elektronické od 1. 12. 2020 do 17. 12. 2020 a schválen zastupitelstvem obce Vinary usnesením č. 01/05/2020 ze dne 17. 12. 2020.
PŘÍJMY:  
    daňové příjmy 1 960 000,00   Kč
    nedaňové příjmy 81 500,00   Kč
    dotace výkon veř.spr. 70 500,00   Kč
   
Příjmy celkem 2 112 000,00   Kč
   
VÝDAJE:  
Běžné výdaje  
1031   Pěstební činnost 78 000,00   Kč
2212   Silnice 150 000,00   Kč
2219   Ost. zál. pozem. komunikací 5 000,00   Kč
2321   Odv. a čištění odp. vod 300 000,00   Kč
3314   Činnosti knihovnické 2 000,00   Kč
3399   Ost. zál. kult. 70 000,00   Kč
3421   Využ. vol. času dětí 10 000,00   Kč
3613   Nebytové hospodářství 10 000,00   Kč
3631   Veřejné osvětlení 35 000,00   Kč
3639   Územní rozvoj j.n. 30 000,00   Kč
3721   Sběr a svoz nebezp.odpadů 30 000,00   Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadů 120 000,00   Kč
3726   Ost. odpady 25 000,00   Kč
3745   Péče o vzhled obcí 70 000,00   Kč
5213   Krizová opatření 5 000,00   Kč
5512   PO dobrovolná část 40 000,00   Kč
6112   Zastupitelstva obcí 522 000,00   Kč
6171   Činnost místní správy 325 100,00   Kč
6310   Služby pen. ústavů 5 000,00   Kč
6320   Pojištění 22 000,00   Kč
6402   Fin. vypoř. minulých let 14 900,00   Kč
Výdaje celkem                1 869 000,00   Kč
   
8115   Změna stavu krátkodobých prostředků financování -243 000,00   Kč
   
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Vinary č. 02/04/2021 ze dne 15. 12. 2021.
Zveřejněno na úřední desce obce Vinary od 27. 11. 2021 do 15. 12. 2021, vč. elektronické.
PŘÍJMY:
daňové příjmy 1.735.300,00 Kč
nedaňové příjmy 245.900,00 Kč
dotace výkon veř. spr. 70.800,00 Kč
Příjmy celkem 2.052.000,00 Kč
VÝDAJE:
Běžné výdaje
1031 Pěstební činnost 170.000,00 Kč
2219 Silnice, ost. zál. pozem. komunikací 5.000,00 Kč
2321 DČOV 567.000,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické 3.000,00 Kč
3399 Ost. zál. kult. 100.000,00 Kč
3421 Využ. vol. času dětí 10.000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 10.000,00 Kč
3639 Veřejné osvětlení 45.000,00 Kč
3631 Územní rozvoj j.n. 17.000,00 Kč
3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 25.000,00 Kč
3722 Sběr a svoz kom. odpadů 95.000,00 Kč
3726 Ost. odpady 18.000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí 100.800,00 Kč
5212 Krizová opatření 2.000,00 Kč
5512 PO dobrovolná část 40.000,00 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 523.000,00 Kč
6171 Činnost místní správy 280.000,00 Kč
6310 Služby pen. ústavů 5.000,00 Kč
6320 Pojištění 20.000,00 Kč
6402 Fin. vypoř. minulých let 16.200,00 Kč
Běžné výdaje celkem 2.052.000,00 Kč
Výdaje celkem 2.052.000,00 Kč
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce Vinary vč. elektronické od 1. 12. 2020 do 17. 12. 2020 a schválen zastupitelstvem obce Vinary usnesením č. 01/05/2020 ze dne 17. 12. 2020.
PŘÍJMY:  
    daňové příjmy 1.735.300,00   Kč
    nedaňové příjmy 245.900,00   Kč
    dotace výkon veř.spr. 70.800,00   Kč
   
Příjmy celkem 2.052.000,00   Kč
   
VÝDAJE:  
Běžné výdaje  
1031   Pěstební činnost 170.000,00   Kč
2219   Silnice, ost. zál.pozem. komunikací 5.000,00   Kč
2321   DČOV 567.000,00   Kč
3314   Činnosti knihovnické 3.000,00   Kč
3399   Ost. zál. kult. 100.000,00   Kč
3421   Využ. vol. času dětí 10.000,00   Kč
3613   Nebytové hospodářství 10.000,00   Kč
3639   Veřejné osvětlení 45.000,00   Kč
3631   Územní rozvoj j.n. 17.000,00   Kč
3721   Sběr a svoz nebezp.odpadů 25.000,00   Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadů 95.000,00   Kč
3726   Ost. odpady 18.000,00   Kč
3745   Péče o vzhled obcí 100.800,00   Kč
5212   Krizová opatření 2.000,00   Kč
5512   PO dobrovolná část 40.000,00   Kč
6112   Zastupitelstva obcí 523.000,00   Kč
6171   Činnost místní správy 280.000,00   Kč
6310   Služby pen. ústavů 5.000,00   Kč
6320   Pojištění 20.000,00   Kč
6402   Fin. vypoř. minulých let 16.200,00   Kč
Běžné výdaje celkem 2.052.000,00  Kč
Výdaje celkem                       2.052.000,00  Kč
   
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Vinary č. 01/05/2020 ze dne 17. 12. 2020.
Zveřejněno na úřední desce obce Vinary od 1. 12. 2020 do 17. 12. 2020, vč. elektronické.