Stručná charakteristika

 

Obec Vinary, oceněná v krajské soutěži Pardubického kraje Vesnice roku 2001 Modrou stuhou za společenský život a v roce 2005 oceněná Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí.

 

 

Vesnička Vinary se nachází v zemědělsky obhospodařované krajině ve východních Čechách na území Pardubického kraje, 10 km od Vysokého Mýta. Územně patří do okresu Ústí nad Orlicí. Leží v malebném údolí Svařeňského potoka, obklopena lesy a stráněmi v nadmořské výšce 280 m n.m., s výměrou katastru 347 ha.

Žije zde v současné době 120 obyvatel. Průměrný věk je 43 let. Obec má 78 popisných čísel, z nichž 23 slouží převážně chalupářům. Obcí prochází silnice II. třídy z Jaroslavi do Luže a Skutče, která tvoří západní hranici CHOPAV Východočeská křída. Ze silnice II. třídy odbočuje ve vsi silnice III. třídy směrem na Vysoké Mýto.

Vinary jsou malá vesnička, avšak bohatá na kulturní a přírodní památky. Dominantu obce tvoří zvonička, sloužící hasičům jako hasičská zbrojnice, se soškou sv. Floriána, kterému je zasvěcen i nový zvon ve věžičce. Za kulturní památku je prohlášeno pískovcové sousoší Kalvárie s podstavcem z roku 1832, vystavěné k ochraně obce. Mezi další památky patří pomník padlým obětem v 1. sv. válce, Boží muka a původní chalupa z 1. poloviny 17. století. Chloubou obce jsou dva významné krajinotvorné prvky - Bětník, přirozený listnatý les a opukové stráně Za humny se vzácnou teplomilnou květenou.