Vybavenost

  • budova obecního úřadu s knihovnou, zasedací místností, obřadní místností a klubovnou pro mladé hasiče
  • kulturní dům s obecní hospodou
  • zvonička sloužící jako hasičská zbrojnice
  • autobusová čekárna
  • víceúčelové sportovní zařízení
  • dětské hřiště s pergolou
  • travnaté hřiště se základnou pro požární sport
  • plynofikace
  • částečná kanalizace pro svod povrchových vod
  • místní rozhlas, veřejné osvětlení