Vybavenost

 • budova obecního úřadu s knihovnou, zasedací místností, obřadní místností a klubovnou pro mladé hasiče
 • kulturní dům s víceúčelovou místností a obecní hospodou
 • zvonička sloužící jako hasičská zbrojnice
 • autobusová čekárna
 • víceúčelové sportovní zařízení
 • dětské hřiště s pergolou
 • ovocný sad s posilovacími stroji
 • travnaté hřiště se základnou pro požární sport
 • plynofikace
 • částečná kanalizace bez ČOV
 • místní rozhlas, veřejné osvětlení