Zastupitelstvo obce

 

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Ing. Pavlína Šrůtová starostka 773 232 555
Ing. Radka Peterková místostarostka 604 677 993
Bc. Vladimír Hrubeš předseda finančního výboru  
Bc. Romana Hrubešová předsedkyně kontrolního výboru  
Lubomír Joska člen  

 

Jednací řád zastupitelstva obce Vinary

 

Zastupitelstvo obce zřídilo dva výbory:

FINANČNÍ VÝBOR

předseda Bc. Vladimír Hrubeš
členové: Lubomír Joska
  Lenka Truncová

KONTROLNÍ VÝBOR

předsedkyně Bc. Romana Hrubešová
členové: Jaromír Trunec
  Ladislav Šafránek

 

 

Starostka zřídila Sbor pro občanské záležitosti ve složení:

předsedkyně Věra Hloušková
členky: Lenka Fuksová
  Táňa Koblížková